Affordable Access

Debat a l'entorn de la Llei de Biblioteques: CiU, PSUC, ERC

Authors
Publisher
Butlletí de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Les Biblioteques a Catalunya. Estat actual i perspectives Les Biblioteques a Catalunya. Estat actual i perspectives* .La Generalitat es va fer càrrec durant el període pre-estatutari de les biblioteques que a Catalunya depenien dels anomenats «Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas». Aquests «Centros» eren tres: Tarragona, Lleida i Girona, perquè Barcelona no en va tenir mai. Aquests «Centros Provinciales» els dirigia la mateixa persona que s'ocupava de la direcció de la biblioteca de la capital de província corresponent. A Barcelona, com que no s'havia creat aquest Centro Coordinador, de les biblioteques que vàrem heretar no se n'ocupava ningú, ni el director de la biblioteca provincial corresponent. Com que en aquests moments les quatre biblioteques provincials no van ser transferides va resultar que ens passaven uns «Centros Coordinadores» sense cap mena de personal qualificat per a dirigir-los. Més endavant es va aconseguir la gestió d'aquestes biblioteques, però el càrrec de director ja no comportava la direcció dels anomenats Centros Coordinadores. El panorama, doncs, abans de començar la nostra actuació, era el següent: unes 90 biblioteques distribuïdes per tot Catalunya, sense cap mena de direcció, i quatre biblioteques —una a cada cap de província— de les quals ens vam fer càrrec de la gestió. A les 90 biblioteques, la gran majoria de les quals ocupaven locals poc adequats, amb mobiliari defectuós i fons bibliogràfics poc interessants, insuficients i molt sovint ni catalogats, hi havia 6 bibliotecàries titulades. La nostra tasca, a grans trets, ha consistit a crear cinc Centrals territorials de biblioteques que es fessin responsables, per una banda, de les biblioteques existents i, per l'altra, que conegudes les deficiències de cada biblioteca i de cada població estructuressin el pla d'actuació d'acord amb el Servei. Política de Biblioteques de la Generalitat Podria resumir d'entrada la política bibliotecària de la Generalitat afirmant que la nostra volu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F