Affordable Access

Acid Gas Removal from Natural Gas with Alkanolamines

Authors
Publisher
Technical University of Denmark
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • A Modeling And Experimental Study
 • <P>Ca
 • 40 % Af Verdens Resterende Gasreserver Indeholder Store MæNgder Af De Sure Gasser Co<Sub>2 </Sub>Og
 • Mange Store Olieog Gasfelter Har Mere End 10 Mol % Co<Sub>2 </Sub>Og H<Sub>2</Sub>S Indhold
 • De Sure Gasser Fjernes Industrielt Ved Absorption Med Kemiske OpløSningsmidler
 • Vandige Alkanolaminer
 • Simple Kombinationer Af Alkoholer Og Ammoniak
 • Er Den Mestalmindeligt Anvendte Gruppe Af Kemiske OpløSningsmidler For Absorption Af Sur Gas
 • Dette Ph
 • D
 • -Projekt Handler Om Termodynamisk Modellering Og Eksperimentelle Målinger VedrøRende Naturgas Rensni
 • Projektet Er Et Samarbejde Mellem Dtu Og Statoil
 • Den Termodynamiske Modellering Blev UdføRt På Dtu Og Eksperimenter Blev UdføRt På Statoils Laborator
 • I Modelleringsdelen Af Projektet Blev Termodynamiske Modeller Tilpasset Co<Sub>2</Sub>-Mdea-H<Sub>2<
 • Co<Sub>2</Sub>-Mea-H<Sub>2</Sub>O
 • Co<Sub>2</Sub>-Mdea-Mea-H<Sub>2</Sub>O
 • H<Sub>2</Sub>S-Mdea-H<Sub>2</Sub>O
 • H<Sub>2</Sub>S-Ch<Sub>4</Sub>-Mdea-H<Sub>2</Sub>O Systemer
 • Den Eksperimentelle Del Af Projektet Omfatter Damp-VæSke LigevæGt Målinger For Co<Sub>2</Sub>-Mdea-H
 • Desuden Blev Der UdføRt Densitet Målinger For Vandig Mdea Og Vandig Mdea Tilsat Piperazin
 • Piperazins OpløSelighed I Vandig Mdea Blev Også Bestemt Eksperimentelt
 • Forskellige Kommercielle Simulatorer Blev Sammenlignet Med Den Udviklede Extended Uniquac Model Til
 • Virkningen Af Totaltryk På Sur Gas OpløSelighed Blev Også UndersøGt Kvantitativt Med Bådeeksperiment
 • </P>
 • <P>Some 40 % Of The World’S Remaining Gas Reserves Are Sour Or Acid
 • Containing Large Quantities Of Co<Sub>2</Sub> And H<Sub>2</Sub>S And Other Sulfur Compounds
 • Many Large Oil And Gas Fields Have More Than 10 Mole % Co<Sub>2 </Sub>And H<Sub>2</Sub>S Content
 • In The Gas Processing Industry Absorption With Chemical Solvents Has Been Used Commercially For The
 • Alkanolamines
 • Simple Combinations Of Alcohols And Ammonia
 • Are The Most Commonly Used Category Of Chemical Solvents For Acid Gas Capture
 • This Ph
 • D
 • Project Is Aboutthermodynamics Of Natural Gas Cleaning Process With Alkanolamines As Solvent
 • Modeling And Experimental Study
 • The Project Is Collaboration Between Dtu And Statoil
 • Thermodynamic Modeling Is Being Done At Dtu And Experiments Were Performed At Statoil Laboratories
 • In Modeling Part Of The Project
 • Thermodynamic Models Were Developed For Co<Sub>2</Sub>-Mdea-H<Sub>2</Sub>O
 • Co<Sub>2</Sub>-Mea-H<Sub>2</Sub>O
 • Co<Sub>2</Sub>-Mdea-Mea-H<Sub>2</Sub>O
 • H<Sub>2</Sub>S-Mdea-H<Sub>2</Sub>O
 • H<Sub>2</Sub>Sch<Sub>4</Sub>-Mdea-H<Sub>2</Sub>O Systems And The Constituent Binary Subsystems Of Th
 • The Experimental Part Of The Project Includes Vapor-Liquid Equilibrium Measurements For Co<Sub>2</Su
 • High Pressure Vapor-Liquid Equilibrium Experiments For H<Sub>2</Sub>S-Ch<Sub>4</Sub>-Mdea-H<Sub>2</S
 • Density Measurements For Aqueous Mdea And Aqueous Activated Mdea And Piperazine Solubility Measureme
 • Different Commercial Simulators Together With The Developed Extended Uniquac Model Were Used To Simu
 • The Effect Of Total Pressure On Acid Gas Solubility Was Also Quantitatively Investigated Through Bot
 • </P>
Disciplines
 • Chemistry
 • Physics

Abstract

Acid Gas Removal from Natural Gas with Alkanolamines - DTU Orbit (16/05/14) Acid Gas Removal from Natural Gas with Alkanolamines - DTU Orbit (16/05/14) Acid Gas Removal from Natural Gas with Alkanolamines : A Modeling and Experimental Study Some 40 % of the world’s remaining gas reserves are sour or acid, containing large quantities of CO2 and H2S and other sulfur compounds. Many large oil and gas fields have more than 10 mole % CO2 and H2S content. In the gas processing industry absorption with chemical solvents has been used commercially for the removal of acid gas impurities from natural gas. Alkanolamines, simple combinations of alcohols and ammonia, are the most commonly used category of chemical solvents for acid gas capture. This Ph.D. project is aboutthermodynamics of natural gas cleaning process with alkanolamines as solvent, modeling and experimental study. The project is collaboration between DTU and Statoil. Thermodynamic modeling is being done at DTU and experiments were performed at Statoil laboratories. In modeling part of the project, thermodynamic models were developed for CO2-MDEA-H2O, CO2-MEA-H2O, CO2-MDEA-MEA-H2O, H2 S-MDEA-H2O, H2SCH4-MDEA-H2O systems and the constituent binary subsystems of the mentioned mixtures. The experimental part of the project includes vapor-liquid equilibrium measurements for CO2-MDEAH2O and CO2-MDEA-PZ- H2O at atmospheric pressure, high pressure vapor-liquid equilibrium experiments for H2S-CH4-MDEA-H2O, density measurements for aqueous MDEA and aqueous activated MDEA and piperazine solubility measurements in aqueous MDEA. Different commercial simulators together with the developed Extended UNIQUAC model were used to simulate the experimental data points. The effect of total pressure on acid gas solubility was also quantitatively investigated through both experimental and modeling approaches. General information State: Published Organisations: Department of Chemical and Biochemical Engineering, CERE – Center for Energy Ressources Engineering

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments