Affordable Access

Flor de Card, núm. 034

Publisher
Associació Cultural Flor de Card
Source
Legacy

Abstract

1 I I I , 1. 11 1111111 1 1. II 1 . 1 11 1111 n 1!I i i . . , 4111111111 , 1,1111111, 1 11111111 ,I!, 111 "' 1 1 1111 11,'' . Sant 0[205 COAdiaSSOZ L'amo En Raje \Mujv ada evta. pnckr e el olgv ssin tratar cy.3a.r) senalici! Suredo. !'1 1111 1 EL MIETRCIT77r1 A un racó de la sala l'agulla marca un tic-tac gaircbé im- perceptible, per la suavitat del renouet i pel llarg temps que hi ha entre el tic i el tac. El vell professor porta ulleres de acaben amb una mena de punta de cap d må d'ossos, pell i cordons úlavosos i de l'atenci6. Els aprenents de másics ge+peram. Res es batega. Tot és atenció. l'altre hem de començar a interpretar conxa i bigotassos -que 'agulla-. Alga la mà; una subterranis. Es la mN -o sigui nosaltres- es- Sabem que d'un moment a -és la nostra vida!-. • La má comença a moure's amb moviment quasi imperceptible i cadascú amb el seu instrument comença la melodia de la . vi da perb... quin soroll!,¿com és possible un desgavell sem- blant?; pareix una glbia de locos!. El mestre estreny les barres i apropa ses celles. Es ben clar, no ho hem fet bé!. No fa falta qut ningú digui res,tots ho entenem perfectament. El vell mestre -experilncia amuntagada- amb la vista ens assenyala l'aparell de l'agulla que hi ha al rac6 de la sala. -Però mestre, si está aturat!. La cara del vellet retorna a la naturalitat i els llavis inicien un abil somr/s. Veu que no entenem res 1 ens ho per- dona tot. Veu que nc, ens hem adonat que, per força, hem d'in- terpretar la pega segons el ritme que marca l'agulla. Un rit- me tan i tan lent que pareix no existeix, pareix que l'agulla no es mou - que res mai no es pot canviar-. SI, definitivament dèu ésser una qUesti6 de ritme. Un rit- me que, de moment, pareix invariable, que mai no ha de can- viar. Potser sols hi ha una manera: canviar la marra de l'apa rell, canviar l'aparen, ¿Per?, com r si el ritme és an i tan lent, quasi impercep+dble?.¿Adaptar per a sempre la melodia al lent ritme de l'agulla?.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments