Affordable Access

Chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới /

Authors
Publisher
Thanh niên,
Publication Date
Keywords
  • Chính Sách Kinh Tế--Tp.Hcm
  • Kinh Tế Ngành--Chuyển đổi Cơ Cấu

Abstract

Gồm 3 chương: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế - Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm; Thực trạng phát triển và chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn TP.HCM - Những vấn đề đặt ra; Phương hướng cơ bản và những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn TP.HCM trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của cả nước

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments