Affordable Access

BALZAC İLE ESENDAL'IN KİRACILARI GORİOT BABA VE AYAŞLI İLE KİRACILARI ADLI ROMANLARA KARŞILAŞTIRILMALI BİR YAKLAŞIM / THE TENANTS OF BALZAC AND ESENDAL A COMPARATIVE APPROACH TO THE NOVELS FATHER GORIOT AND AYAŞLI AND HIS TENANTS

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

Kalemlerini kendi toplumlarının meseleleri için kullanmış olsalar da farklı çağlarda ve farklı kültürlerin yazarları olarak, gerek Goriot Baba'da Honoré de Balzac; gerekse Ayaşlı ile Kiracıları'nda Memduh Şevket Esendal pansiyon yaşamını ele alarak bulundukları toplumu ve bürokrasiyi bazen farklı pencerelerden bazen de benzer söylemlerle eleştiri yağmuruna tutan şahsiyetlerdir. Balzac'ın Goriot Baba'sı ve Esendal'ın Ayaşlı ile Kiracıları, mizah ve hicvin çemberlediği, aristokrasi, bürokrasi ve toplumdaki çürümüşlüğü, kokuşmuşluğu, yozlaşmışlığı ve tükenmişliği masaya yatırarak ast-üst tabakalar arasındaki uçurumu gözler önüne sererler. Burada bu iki roman benzer ve farklı açılardan karşılaştırmalı bir yaklaşımla inceleneceklerdir. Anahtar Sözcükler: Bürokrasi, aristokrasi, toplum, birey ABSTRACT Even though, the writers of different ages and cultures, both Honoré de Balzac in Father Goriot and Memduh Şevket Esendal in Ayaşlı and His Tenants used their pencils for issues of their societies; sometimes from the different points of view sometimes from the similar discourses, by handling pension lives they are the persons who criticized the bureaucracy and the society they had lived. Father Goriot of Balzac and Ayaşlı and His Tenants of Esendal, which is circled by humor and satire, present precipice among upper-lower classes by discussing in detail decayedness, depravation, corruption and fatigue in aristocracy, bureaucracy and society Here these two novels will examine by comparative approach from similar and different perspectives Keywords: aristocracy, bureaucracy, society, individual

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments