Affordable Access

La resurrecció dels morts segons la tradició jueva targúmica

Authors
Publisher
Facultat de Teologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RCatT XIV (1989) 87-93. @ Facultat de Teolagia de Catalunya LA RESURRECCI~ DELS MORTS SEGONS LA T R A D I C I ~ JUEVA TARGÚMICA per Josep RIBERA FLORIT Universitat de Barcelona 1. La idea de resurrecció en la literatura bíblica La imatge pluriforme de la resurrecció dels morts que presenta l'exegesi targú- mica i que s'inspira en la literatura apocalíptica arrenca inicialment de la mateixa Escriptura. És forqa probable que abans del conegut text resurreccionista de Da- niel (12,2) totes les insinuacions que es poden trobar en la Bíblia relacionades amb la resurrecció tinguin més aviat un sentit simbolic i, tot al més, dubtós'. El Déu bíblic és senyor absolut de la vida i de la mort (Dt 32,39; 1Sm 2,6), que pot atorgar a qui vulgui el poder de ressuscitar un mort (1Re 17,17-24; 2Re 4,31- 37). En la Bíblia es parla també del she'ol com a lloc propi dels morts, a on, si hi ha algun rastre d'existencia, tanmatei~x aquesta no es pot anomenar vida. D'aquest indret ningú no en torna (1Sm 12,23), tot i que Déu logicament té poder per a fer- ho (1Sm 2,6). Malgrat tot, el binomi vida-mort en la Bíblia sol entendre's en un sentit més aviat translatici, metaforic, referint-se a una situació o de gran benestar o deplorable tant físicament com moral (S1 49,16), i afecta ja sia l'individu ja la comunitat israelita en si. En aquest sentit cal entendre els textos bíblics d'Os 6,l- 3; Ez 37,l-14 i, potser, el text apocalíptic d'Is 26,19. La concepció bíblica de vida i mort, i del poder diví sobre elles, s'inspira proba- blement en el cicle ba'alístic de mort i resurrecció de la natura, atribuit a Jahve. Posteriorment influeix també en la teologia bíblica el dualisme persa de lluita i victoria del principi del Bé (Ormuz) sobre el del Mal (Ahriman). En la mateixa dinimica d'evolució ideologica de la Bíblia es desenvoluparan les idees de la retri- bució del just perllongada al més enlla, i del manteniment dels llaqos de comunió entre l'home pietós i Jahv6 després de la mort.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F