Affordable Access

EU:s Antidumpningspolitik, kvantitets- och priseffekter på EU:s cykelimport

Authors
Publisher
Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Antidumpning
 • Eu
 • Dumpning
 • Asien
 • Cykel
 • Economics
 • Econometrics
 • Economic Theory
 • Economic Systems
 • Economic Policy
 • Nationalekonomi
 • Ekonometri
 • Ekonomisk Teori
 • Ekonomiska System
 • Ekonomisk Politik
 • Business And Economics

Abstract

Antidumpning är ett aktuellt ämne som ökat i omfattning under senare tid och som sedermera påverkar handelsflödet mellan länder i världen. I denna uppsats skildras EU:s antidumpningspolitik, från anmälan om dumpning till slutgiltiga åtgärder, problem och tänkbara effekter. Vidare kartläggs EU:s antidumpningsåtgärder mot asiatiska cykelproducenter samt vilka effekter dessa resulterar i. De länder som ingår i undersökningen är Kina, Taiwan, Vietnam, Indonesien, Malaysia och Thailand. Resultatet överensstämmer med de antaganden om importminskning, handelsomfördelning och prisökningar som tidigare forskning kommit fram till även om de inte är generellt applicerbara på alla länder i undersökningen då stora variationer förekommer.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments