Affordable Access

Iz domaće i strane štampe

Publisher
Croatian Dairy Union; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

NASE MORE.indd PRIKAZI I OSVRTI “Naše more” 55(1-2)/2008. 75 DR. SC. JADRAN ŠUNDRICA JE OBRANIO DISERTACIJU “MODELI PROSTORNO OJAČANIH STRUKTURA KOMPOZITA” Jadran Šundrica won Ph D degree with the thesis titled “Models of Spatially Reinforced Structures of Composites” Jadran Šundrica, dipl. ing. strojarstva, obranio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad MODELI PROSTORNO OJAČANIH STRUKTURA KOMPOZITA te je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti. matrica česticama”, kroz analizu slaganja kuglica istoga i različitog promjera. Analizirano je popunjavanje matrice česticama u ravnini i prostoru. Za dvokomponentni materijal prikazan je izvorni, u praksi potvrđen, proračun idealnog odnosa promjera zrna veziva i zrna osnovnog materijala. U poglavlju “Modeli kompozita ojačanih u pravcu i ravnini” sustavno su obrađeni ti kompoziti. Uz proračun stupnja popunjenosti za najjednostavnije sheme slaganja - kvadratnu i heksagonalnu navedeni su analitički, tablični i grafički prikazi ovisnosti stupnja popunjenosti o kutu za opću rompsku shemu slaganja. Od ravninskih ojačanih kompozita prikazani su ortogonalni i neortogonalni, ojačani u dva pravca, i neortogonalni, ojačani u tri pravca međusobno zakrenuta za kutove od 60°, koji su temeljni za slaganje prostornih modela ojačavanja u tri (3D), četiri (4D) i šest pravaca (6D). Vlaknima prostorno ojačani kompoziti sistematizirani su u poglavlju “Modeli prostorno ojačanih kompozita”. Oni su podijeljeni na jednostavne, ojačane u tri, četiri i šest pravaca, te složene potpune i nepotpune, ojačane u pet i više pravaca. Za jednostavne prostorno ojačane kompozite razvijene su sheme slaganja vlaknastih ojačala, izvedeni su proračuni stupnja popunjenosti prostora, opisi slaganja te prikazani računalni i fizički modeli prostornog slaganja ojačala. Za složene prostorno ojačane kompozite razvijeni su računalni modeli, a za neke i stvarni modeli. Uz prik

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments