Affordable Access

Relacions esporàdiques

Authors
Publisher
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

libro cuadernos antroplogia.indb RELACIONS ESPORÀDIQUES. Pep Dardanyà L’acoblament de dues realitats, irreconciliables en aparença, sobre un pla que aparentment no s’ajusta a elles. Max Ernst, Quin es el mecanisme del collage? “Los productos puros enloquecen” escriu James Clifford a la introducció del seu acla- mat llibre Dilemas de la cultura. L’autor utilitza la metàfora per afirmar que el contacte i la hibridació son les causes principals de la formació de la diversitat cultural i de les seves produccions, tant simbòliques com materials. Actualment tots estem d’acord amb aquesta afirmació, fins i tot ens sembla una obvietat. Fent un esforç d’imaginació, podríem aplicar la mateixa metàfora a la formació de les diferents disciplines acadè- miques i els seus camps d’actuació dins de les ciències socials? Participem plenament d’aquesta hibridació interdisciplinària i ens apoderem de discursos que teòricament no ens pertanyen i els apliquem allà on teòricament no toca. Els antropòlegs s’apropen als crítics de cinema, els filòsofs als programadors informàtics, els periodistes als polítics o els artistes visuals als etnògrafs. Aquestes relacions de promiscuïtat generen productes contaminats, difícils de definir i per tant de controlar i això molesta als vigilants de les essències, de les classificacions, de les taxonomies, que defensen amb vehemència els seus cotos privats d’actuació. La cultura del collage, del remix o de la post producció, com la podríem definir, es manifesta a tot arreu i evidentment el camp de l’art no en queda exclòs. L’objectiu dels qui la defensen i la potencien és ser contestatari amb les institucions i les seves definicions exclusivistes. El venerat crític d’art Nicolas Bourriaud, en el llibre titulat Post producción, on fa una anàlisis descriptiu de les tendències dominants i d’alguns artistes visuals repre- sentatius d’aquestes a principis de segle XXI, escriu: “Desde comienzos de los años noventa, un número cada vez mayor de artistas int

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F