Affordable Access

Relacions esporàdiques

Authors
Publisher
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

libro cuadernos antroplogia.indb RELACIONS ESPORÀDIQUES. Pep Dardanyà L’acoblament de dues realitats, irreconciliables en aparença, sobre un pla que aparentment no s’ajusta a elles. Max Ernst, Quin es el mecanisme del collage? “Los productos puros enloquecen” escriu James Clifford a la introducció del seu acla- mat llibre Dilemas de la cultura. L’autor utilitza la metàfora per afirmar que el contacte i la hibridació son les causes principals de la formació de la diversitat cultural i de les seves produccions, tant simbòliques com materials. Actualment tots estem d’acord amb aquesta afirmació, fins i tot ens sembla una obvietat. Fent un esforç d’imaginació, podríem aplicar la mateixa metàfora a la formació de les diferents disciplines acadè- miques i els seus camps d’actuació dins de les ciències socials? Participem plenament d’aquesta hibridació interdisciplinària i ens apoderem de discursos que teòricament no ens pertanyen i els apliquem allà on teòricament no toca. Els antropòlegs s’apropen als crítics de cinema, els filòsofs als programadors informàtics, els periodistes als polítics o els artistes visuals als etnògrafs. Aquestes relacions de promiscuïtat generen productes contaminats, difícils de definir i per tant de controlar i això molesta als vigilants de les essències, de les classificacions, de les taxonomies, que defensen amb vehemència els seus cotos privats d’actuació. La cultura del collage, del remix o de la post producció, com la podríem definir, es manifesta a tot arreu i evidentment el camp de l’art no en queda exclòs. L’objectiu dels qui la defensen i la potencien és ser contestatari amb les institucions i les seves definicions exclusivistes. El venerat crític d’art Nicolas Bourriaud, en el llibre titulat Post producción, on fa una anàlisis descriptiu de les tendències dominants i d’alguns artistes visuals repre- sentatius d’aquestes a principis de segle XXI, escriu: “Desde comienzos de los años noventa, un número cada vez mayor de artistas int

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.