Affordable Access

Povijest u nastavi, IV./2006., br. 2 (8), Društvo za hrvatsku povjesnicu i Srednja Europa, Zagreb 2006., 100 str.

Authors
Publisher
Society for Croatian Economic and Environmental History
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EKONOMSKA I EKOHISTORIJA Volumen 3, Broj 3, str. 211-235 PRIKAZI KNJIGA228 kmetstva. Važna je činjenica da su oni provodili te reforme s ciljem poboljšanja mehanizma iskorištavanja u korist Porte. tim reformama su se najjače odupirali bojari iz društvenih i političkih razloga kao konzervativna reakcija zbog gubitka povlastica. tako su, kada je habsburška vlast privremeno zauzela Vlašku tijekom habsburško-osmanskog rata (1787. - 1792.), tražili ukidanje svih reformi, optuživši ih da im je osnovni cilj bio uništenje bojara. U isto vrijeme u transilvaniji, koja je ponovno pala u ugarske ruke, počela je borba za pravo Rumunja za političku emancipaciju, zapravo borba za jednaka politička prava s ostalim narodima (manjinskim) koji su nastanjivali transilvaniju, pod vodstvom unijatskog biskupa ivana inocenta Micu-Kleina (1692. - 1768.). U svom pristupu u kojemu je tražio prava ne samo grkokatolika, nego svih Rumunja u transilvaniji, zrcali se moderna ideja nacije. ipak ta je borba završila neuspjehom, a biskup je bio prisiljen na progonstvo u Rim. Seljački ustanak u transilvaniji pod vodstvom rumunjskog seljaka Horea, a koji su se žalili na zloporabu plemstva i tijela carske vlasti prema njima, prisilio je vlasti da ukinu kmetstvo u transilvaniji 1785. godine. Borbu biskupa Micu-Kleina za jednaka prava Rumunja u transilvaniji nastavila je intelektualna elita zvana transilvanska škola, koja je svojim memorandumom caru Leopoldu ii. (1790. - 1792.) pod nazivom Supplex Libellus Valachorum dokazala velik napredak u procesu razvoja nacionalne svijesti transilvanskih Rumunja. Napori za jednakopravnost nastavili su se i u 19. stoljeću na kulturnom području, baš zahvaljujući bogatoj i inovativnoj djelatnosti transilvanske škole. Na kraju knjige nalazi se obiman popis izabrane literature, većinom na engleskom jeziku, pri čemu treba spomenuti i članak Castille Maneae-grgin o Neobičnom knezu na moldavskom prijestolju: Hrvat Gašpar Grazi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments