Affordable Access

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Охорона праці" (для студентів 4 курсу спеціальності 6.092100 ПЦБ заочної форми навчання)(№1827).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Охрана труда

Abstract

2009 печ. .МУ для практич зан заочников Чеботар Микул МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА О.В. Чеботарьова, І.О. Мікуліна МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "ОХОРОНА ПРАЦІ" (для студентів 4 курсу спеціальності 6.092100 ПЦБ заочної форми навчання) Харків – ХНАМГ – 2009 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Охорона праці" (для студентів 4 курсу спеціальності 6.092100 ПЦБ заочної форми навчання) / Укл.: Чеботарьова О.В., Мікуліна І.О. – Х.: ХНАМГ, 2009. - 20с. Укладачі: О.В. Чеботарьова, І.О. Мікуліна Рецензент: доц., к.т.н. В.І. Заіченко Рекомендовано кафедрою "Безпека життєдіяльності", протокол № 15 від 15.06.2009р. 3 Зміст Стор. 1. Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Послідовність виконання роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Оформлення роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4. Вказівки до виконання роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Практичне заняття №1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Практичне заняття №2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Практичне заняття №3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Практичне заняття №4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Додаток 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 До

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F