Affordable Access

La liberta nel Cristo

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Keywords
  • Sloboda
  • Spasenje
  • Povijest Spasenja
  • Kristologija
  • Antropologija.
  • Libertà
  • Salvezza
  • Storia Della Salvezza
  • Cristologia
  • Antropologia.

Abstract

Čovjek se ne zadovoljava samo oslobođenjem od onoga što ugrožava njegovu slobodu, nego je nošen potrebom otvaranja i poklanjanja vlastite slobode drugoj osobi. Polazeći od analize iskustva ljudske slobode u datostima suvremenoga društva, autor članka se zaustavlja na filozofskom promišljanju nad ljudskom slobodom. Zaključuje da je sloboda sastavni dio istine o čovjeku. Iako sloboda pretpostavlja izostanak prisile i uvjetovanosti, ipak za ostvarenje čovjeka kao bića slobode nije dostatna sloboda od prisile, nego je sloboda uvijek vezana i uz iskustvo određene vrijednosti, čin je čovjekove etičnosti i njegova moralnog djelovanja. Sloboda, koja ima svoj temelj u ontološkoj strukturi čovjeka, osobito značenje postiže u kršćanskoj perspektivi. Da bi osvijetlio kršćansko poimanje slobode, autor polazi od povijesno-spasenjske perspektive i ontološkog jedinstva histologije i antropologije te osvjetljava izvorno biblijsko poimanje odnosa između slobode i milosti te kristološku i pneumatološku dimenziju slobode. Upozorava na povijesno-teološki razvoj koji je doveo do reduciranog kršćanskog shvaćanja slobode i spasenja kao slobode od grijeha, te nasuprot tome spasenje i slobodu u Kristu predstavlja kao pokretački dinamizam i nadahnuće kršćanske preobrazbe svijeta.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments