Affordable Access

Geografia urbana de Castelló d'Empúries

Authors
Publisher
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

GEOGRAFIA URBANA DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES Per ALBERT COMPTE FREIXANET I — ORÍGENS I EVOLUCIÓ DEL NUCLI URBÀ CASTELLONI ELS ORÍGENS DE CASTELLó D'EMPÚRIES No sabem exactament com ni quan aparegué el nucli habitat de Castelló d'Empúries. Encara que l'historiador Pujades, que visqué molts anys en la nostra vila, com advocat fiscal del comtat d'Empúries i assessor dels seus comptes, en el segle XVII, ens parla de que en el seu temps existien dues pedres molt antigues, d'època romana (1), de fet la primera menció certa de Castelló no té lloc fins l'any 879 (2). Es tracta d'una reunió judicial o arbitral —un "mallus", en el llenguatge de la documentació de l'Alta Edat Mitjana— en la qual assisteixen grans personatges del nord-est català, com el bisbe de Girona, Theutarius, o el comte d'Empúries, Dela, i que es celebra "in villa Castilione". La cita és molt breu i per ella sols podem deduir que la nostra actual població es limitava a ésser llavors un lloc rural més o menys fortificat, encara que hem de suposar de certa importància com per tenir-hi lloc una reunió de magnants per dirimir qüestions alienes a la població (3). Després, en el transcurs del segle X, Castelló és citat diferents vegades, gairebé sempre en documents de Sant Pere de Roda, que fan referència als límits de les possessions del poderós cenobi, especial- ment de l'estany de Castelló, però que ens aporten molt poques notícies més sobre la nostra vila. Recentment el benemèrit historiador mossèn Jaume Marqués, ha donat a conèixer un document, dels voltants de l'any 1.000, on es cita per primera vegada l'existència d'una església dedicada a la Verge Maria, en la citada vila de Castelló, una dada més sobre aquest nucli (4). CASTELLó, CAPITAL DEL COMTAT La importància de Castelló des del punt de vista histèric resideix en el fet d'haver estat escollida com a capital del comtat d'Empúries. No obstant desconeixem el moment en que aquest fet tingué lloc. Alguns autors —Jaubert de Passa, Botet i Sisó, Pella i Forgas, Almag

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F