Affordable Access

Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Gotebank; Piraat (zeerover, kaper, boekanier,... )

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

26 VLIZ • DE GROTE REDE • 2011• 30 ZEEWOORDEN Heb je je wel eens afgevraagd waarom de zandbank ‘Trapegeer’ zo heet, of hoe de ‘kabeljauw’ aan zijn naam gekomen is? Of ben je veeleer benieuwd naar de persoon achter de ‘Thorntonbank’ of naar de ontstaansgeschiedenis van de maritieme term ‘kraaiennest’? Geen nood, wij zochten de betekenis van de meest intrigerende zeewoorden voor je op en presenteren hieruit per editie van De Grote Rede twee termen: telkens één naam van een zandbank of geul op zee, en één niet-toponiem. Met de hulp van een experten-team waagt De Grote Rede zich op het gladde ijs van de historische en etymologische woord- verklaring en laat je meegenieten van de ‘best professional judgment’ van deze zeewoordenaars. Een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere ‘zee-begrippen’ GOTEBANK* Op dit digitaal terreinmodel is te zien dat de Gotebank een vrij vlak profiel heeft en uit twee delen bestaat: een smal en lang (noord) oostelijk deel en een breed en korter (zuid) westelijk deel. Onregelmatige diepe geulen zijn zichtbaar, met name in het ZW (FOD Economie, Dienst Continentaal Plat) * Op de huidige zeekaarten staat de zandbank vermeld als Gootebank; wij volgen evenwel de taalkundig correcte spelwijze Gotebank (cfr. oorsprong naam van de bank) Mathys en collega’s (UGent) toont aan dat de Gotebank zo’n 9500 jaar geleden is gevormd. Toen ontwikkelde deze bank zich samen met de Akkaertbank – vandaag van de Gotebank gescheiden door een geul van ca. 3-4 km – aan de zeezijde van een kustbarrière van eilanden en evenwijdig met de kustlijn. Een zeespiegelstijging vergrootte later de afstand tot de kust. Omdat beide banken door stormen en niet door getijdenstromingen zijn geboetseerd, zijn ze veel lager en meer afgerond dan de “klassieke” getijdenbanken. Hoewel de bank globaal gezien dus een vrij vlak profiel heeft, bevinden er zich aan het oppervlak verschillende in omvang variërende zandduinen. Tussen het oppervlakkige,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments