Affordable Access

Don Boskove uzgojne metode

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Don Boskove uzgojne metode Svi nacrti sv. Ivana Boska o uzgoju imadu svoj izvor u ljubavi prema bližnjemu. Kratke i divne njegove ustanove, u tako zva- nom preventivnom sistemu, kojim je podržavao kućni red u svojim zavodima, dokazom su njegove ljubavi i potpunog poznavanja dječjeg značaja, Don Bosko kaže, da postoje dva uzgojna sistema: p r e v e n - t i v n i i r e p r e s i v n i . Posljednji sistem sastoji u tom, da pitomci upoznaju odredbe i ustanove svojih poglavara, koji se brinu za njihovo duševno do- bro. Tko im se opre, kažnjen je. Taj sistem traži, da se viši po- glavar rijetko nađe medu pitomcima, a kad se nađe, treba da na- stupi s najvećom strogošću i ozbiljnošću. Svako mu je popuštanje zabranjeno. Taj sistem je najlakši. Prikladan je za vojnike i uopće za odrasle ljude, koji shvaćaju odredbe i lako ih pamte. Mnogo se razlikuje od represivnoga sistema preventivni sistem. Po tom sistemu pitomci treba da upoznaju ustanove i od- redbe, drugim riječima: kućni red. No uzgojitelj treba da ih brižno i usrdno nadzire, da ih očuva da ne prekrše odredbe. Vješt uzgoji- telj nastoji da kod pitomaca zatomi svaku želju da ne izvrše od- redbe. Sredstva, kojima se služi uzgojitelj u tom sistemu jesu: razum, vjera i susretljivost. Taj je sistem daleko uzvišeniji i pravedniji od represivnog sis- tema. Ujedno je i prikladniji za mladež, jer je: 1) mladež po naravi živahna i brzo zaboravlja na odredbe, pa i na kazne, i zato joj se mora dosta oprostiti; 2) radije sluša, ako je postupak voden s ljubavlju, nego ako je voden silom. Don Bosko traži, da uzgojitelj gojencima bude dobar otac, prijatelj i savjetnik, a ne oštar starješina. Njegov uzgojitelj dječaka privikava, da se trudi zajedno s njim da postigne cilj, naime na- predak u dobru. 217 Na taj način mogu se strasti već u zametku ugušiti, prije nego se razviju i očituju vanjskim načinom, a gojenac se može voditi putem kreposti. Bolje je, naime, da se slaboće gojenca odmah spriječe, nego da se raz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F