Affordable Access

Una Experiència de vacuna antigripal en els dements

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Una Experiència de vacuna antigripal en els dements UNA EXPERIENCIA DE VACUNA ANTIGRIPAL EN ELS DEMENTS per J. ALZINA I MELIS Fou practicada entre els recollits en el manicomi de Sant Andreu, 1'any iot8, en el ple de 1'epidemia d'influen^a, que amb una rapidesa, extensi6 i gravetat particular els ataca. Seri. interessant saber que la infeccio entry a 1'esta- bliment per via d'un subaltern, que, sense aconcellar-se amb el director (cs mes, ignorant-ho jo), any a passar alguns dies a casa d'un parent malalt de grip. Aquest subaltern comencc,A a tenir febre al cap de quatre o cinc dies de regressar, present<I una broncopneumonia hiper- toxica i linalment mori aviat. Al mateix temps es- clata la dolenca entre els dements de tal manera que no havien passat vuit dies del retorn mencionat i ja cren al flit destines d'homes. El departament femeni va esser envait molt prest, cinc dies mes endavant, malgrat les cnergiqucs mesures d'isolament preses; mesures que mai podien tenir gran eficAcia per la incultura dels germans i criats, i per la situacio de la cuina general en mig de la seccio. 1 n resurn: el manicomi es converti rApidament en tin vast llatzerct. Vaig pensar a assajar la vacunacio preventiva contra 270 Publications de l'Institut de Cicncies la malaltia, i el Dr. D. Ricard Moragas, amb benvolenca que agraeixo profundament, em facility la vacuna neces- syria, feta a base dels germens recollits de diversos atacats de broncopneumonia gripal, sembrats en medis solids (segons comunicy a l'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques l'abril de Iglu), co es, en agar peptonitzat amb sang humana , agar ascitis, agar glucosat i serum de bou glevat addicionat amb glucosa. Romangueren a 1'estufa dos dies justos, s'emulsionaren les colonies, s'es- terilitzaren a 70° per una Nora junt amb 0'50 per ioo de fenol. Els injectables eren de un centimetre cubic i contenien 500 milions de batteries cada un. «Les especies trobades mes sovint - diu el Dr. lloragas - son pncumococs

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F