Affordable Access

La capella de Sant Marc i Santa Llúcia a l'església de Santa Maria

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_17 ESTUDIS La traça deï retaule de Sant Marc i Santa Llúcia de Santa Maria de Mataró forma part del conjunt de plànols i traces cedits al Museu Arxiu per la família Plana. És un dibuix sobre paper, a la tinta i aiguada, de gran interès, que per les seves característiques es pot datar a finals del segle xviii i es pot considerar pertanyent al cercle de Salvador Gurri, com indica Rafael Soler i Fonrodona, que el documenta tot seguit. Gràcies a un croquis de Marià Ribas i Bertran, fet abans de la seva destrucció l'any 1936, es pot afirmar que va ésser construït, però no se'n coneix cap fotografia, ni se'n conserva cap resta. LA CAPELLA DE SANT MARC I SANTA LLÚCIA A L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA La primera noticia que tenim d'aquesta ca- pella és del dos de maig de l'any 1562, data de la llicència del bisbat per obrir unes capelles entre els conlraiorls de ia nau gòtica de l'església par- roquial de Santa Maria. Una d'elles, la segona entrant a la dreta, fou destinada al culte de sant Marc i santa Llúcia, i encara avui manté la seva dedicació a la Santa. Per una visita pastoral de l'any 1588, sabem que a la capella hi havia un retaule amb les imat- ges dels dos titulars, sant Marc i santa Llúcia, de les quals tenien cura la confraria pròpia formada pels artesans del vestit: teixidors, sastres, saba- ters i similars'. L'any 1713, els sastres deixaren de pertànyer a la confraria i passaren per un temps a la de l'Àngel Custodi.^ En el primer llibre de la sèrie "Funerària i Cantats", l'any 1602 trobem registrats els cultes que es feien a la capella els dies de la festa dels sants titulars, i veiem també que els sabaters hi celebraven la festa dels sants Crispí i Crispinià, considerats, junt amb sant Marc. patrons de Tofi- ci. En el llibre corresponent a l'any 1651 hi són registrats els cultes a sant Homobó, patró dels sastres.' Desconeixem l'evolució del retaule en cl transcurs dels anys i els sants que tenien venera- ció a la capella, però un bell

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F