Affordable Access

1534, maig 4. Censal mort. Barcelona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Els diputats del General i els síndics catalans nomenats per la cort de Montsó convocada per l'emperador Carles i la reina mare Joana venen a Joan Alió, mercader de Barcelona, un censal mort de pensió de 1.061 s. i preu de 1.061 ll., com a contribució al donatiu a la Corona de 250.000 ll. aprovat per la cort per subvencionar la lluita contra el turc; una part del donatiu -90.000 ll.- procedeix de la creació de censals carregats sobre el General. Amb àpoca

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.