Affordable Access

El pont de Molí-bernat

Authors
Publisher
Cingles de Collsacabra, Els
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Revista ELS CINGLES - n63 Juliol 2010 30 Fa centenars d’anys que ta- vertet té un pont, tants que se’l denomina el pont vell, comparant-lo amb un que és modern, el de la carrete- ra prop del poble, anomenat pont de Pla-sa-riera. El vell, que les guies i mapes identi- fiquen com a pont de Molí- bernat, era situat en el pas del camí ral de ferradura per a comunicar el poble amb les masies de les Baumes, el Noguer, Sobira- nes, can tafura, Mierons i seguia cap a Sant Pere Pescador on anava a enlla- çar amb els camins de la Plana. Aquest itinerari encara es reflec- teix en un mapa de l’any 1924, del qual mostrem el fragment corres- ponent al pas del camí, que creua la riera de Molí-bernat. la carre- tera actual, oberta l’any 1964, va deixar el pont arraconat per falta d’ús, convertint-lo en un indret quasi desconegut. Quines característiques es poden assig- nar a aquest pont? Primer hem de soste- nir que és una mostra d’arquitectura civil medieval, de valor històric, que indica la vitalitat d’un poble amb prou empenta per assumir una obra tan important. la data de construcció es mou en un període no pas fàcil de precisar. Alguna veu popular diu que és un pont romà i també certs fullets turístics ho corroboren, cosa que és absolu- tament errònia. Quan es defineix com a pont romànic ja ens acos- tem un xic a la realitat, sense ser veritablement cert. Alguns detalls del seu estil constructiu podrien portar-nos a definir-lo d’aquesta època, però tampoc l’encertem. Cal argumentar-ho amb una refe- rència entenedora, corresponent a què, en aquelles èpoques, els constructors utilitzaven sistemes de treball adquirits per experièn- cies de mestre a mestre en l’ofi- ci, utilitzant procediments i perpetuant detalls que podien restar-hi durant cent o dos-cents anys. El resultat és la prolonga- ció d’un estil més enllà de la seva època original. Hi ha precedents coneguts. El pont sembla romànic, però aquest estil dels segles xi i xii feia molt de temps que

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments