Affordable Access

Investigació de contaminants orgànics en aigües de Catalunya

Authors
Publisher
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Les anàlisis de la fracció orgànica no volàtil de l'aigua de Barcelona, que representa almenys el 80 % de l'extret orgànic total, han estat realitzades mitjançant fraccionament per HPLC i caracteritzacifió per FAB-CID-MIKES. Hom ha assajat també 1'acoblament HPLC/EM. Els resultats obtinguts marquen un camí adient per a la identificació de compostos en barreges complexes. Entre els compostos no volàtils identificats han estat trobats detergents no iònics, aviònics i poliglicols. FAB i FAB-CID-MIKES representa una tècnica nova i complementària a l'acoblament CG/EM rutinàriament emprada al nostre laboratori. A més a més, horn duu a terme els diferents tests de genotoxicitat corn el SOS-chromtest i Ames de les diverses fraccions obtingudes per HPLC, a fi i efecte de conèixer la genotoxicitat potencial de l'aigua.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments