Affordable Access

MUZEJ HRVATSKIH STARINA OD OSLOBOĐENJA DO DANAS

Authors
Publisher
Museum of Croatian Archaeological Monuments; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

STIPC G UN JAČA M U ZEJ HRVATSKIH STARINA OD OSLOBOĐENJA DO DANAS Još 11 vrijeme oslobođenja Dalmacije počela jc snažno cirkulirati krv II obamrlim organizmima dalmatinskih kulturnih ustanova. Od naših muzeja u to doba jedino Muzej hrvatskih starina nije obnovljen, bar toliko da bi mogao biti pris tupačan posjetiocima, a to zbog potpuno postradalih pro­ storija u Kninu za vrijeme rata i zbog mijenjanja sjedišta. Muzejski pred­ meli su i dalje ostali II Svom ratnom skloništu u Sinju, i upravitelj muzeja jc imao slobodne rilke, da nastavi organizirati zaštitu kulturno-historijskih spom enika II srednjoj i sje vernoj Dalmaciji, koju je bio započeo još II toku Narodnooslobodilačke borbe. Kad je Zadar bio oslobođen, još istog dana postavilo se pitanje zaštite cjelokupnog kulturno-historijskog blaga, koje je njema čki okupator opustošio. Kako su goruća kulturna pitanja Zadra po­ st epeno trnula, i rad u pojedinim us tanovama nastavili stru čnjaci, koji su pridolazili, upravi telju knins~og muzeja bilo je napokon omogućeno, da se pozabavi samo arheološkim problemima sjeverne i srednje Dalmacije, koje je i prije rata rješavala uprava Kninskog muzeja. Kako onda nije moglo biti uvjeta, da se započne obnavljati Kninski muzej, to se njegov upravitelj primio ujedno i dužnosti direktora Arheološkog muzeja \I Zadru stim, da ga osposobi, i taj je bio otvoren u jesen g. 1945 . Bolni problemi Muzeja hrvatskih starina ipak se nisu gubili iz vida, i pitanje njegove obnove načeto je 11 kol ovozu 1945. god. Pročelniku Kul­ turno umjetničkog odjela Ministarstva prosvjete podneseno je obrazloženje o potrebi, da se obnovi taj Muzej 8 nekim izmjenama njegove pređašnje funkcij e. Steklo se naime iskustvo, da starohrvatska arheološka građa, prije rasuta po neznatnim mjestima, nije postigla nikakvu svrhu, da je za uju znao malo koji arheolog, da uopće nije bila poznata narodnim masama, da nije bila stručno čuvana, a rijetko gdje zaštićena i da je zato neki dio za­ uvijek propao tl ratu (Brib

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments