Affordable Access

Gaudium et spes – jučer i danas

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, J. J. Strossmayer University of Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Diacovensia 1-34.indd 5 Zvonko PAŽIN Gaudium et spes – jučer i danas Gaudium et spes – radost i nada. Ovim znakovitim riječima za- počinje posljednja konstitucija koju je donio Drugi vatikanski sabor i odmah dodaje da su i radost i nada, ali također i žalost i tjeskoba ovoga vremena ono što danas pokreće Kristovu Cr- kvu. Čovjek je na trenutak spreman povjerovati kako je upravo vrijeme u kojemu živi ključno i posebno opterećeno dvojba- ma, poteškoćama, prekretnicama i tragedijama. Međutim, na ovaj i onaj način svako je vrijeme obilježeno upravo svim tim. Svevremenska je to tema. Prisjetimo se kako je to izgledalo u samim početcima. Crkve i evanđelja. Srž Isusova propovijedanja bio je poziv: Obratite se i vjerujte evanđelju! (Mk 1,15; usp. Mt 4,24; Lk 8,1) Upravo to. Isus je naviještao evanđelje, radosnu vijest. Komu je ta vijest po Isusu i kasnije po apostolima bila navješćivana? Pastiri, oni zadnji si- romasi u Izraelu, primili su radosnu vijest od anđela, ona obič- na svjetina koja ne pozna zakona (Iv 7,49) visjela je o Isusovoj riječi. Tu su bili odbačeni gubavci i grješnici, pa čak i stranci, i kao posljednji onaj desni razbojnik. Kasnije apostoli navije- štaju tu istu radosnu vijest. Komu? Vrlo šarolikim skupinama ljudi u ondašnjem Rimskom Carstvu, među kojima je dobar dio njih bio na rubu društva, kako to svjedoči Pavao bez imalo kompleksa govoreći o korintskoj kršćanskoj zajednici: Nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo ple- menitih (1 Kor 1,26). Štoviše, Isus ne jamči mir i sigurnost pa ipak sa svom uvjerenošću veli progonjenima i potvaranima zbog evanđelja: Radujte se i kličite! (Mt 5,11). Nadalje, Pavao potiče robove(!) da budu podložni svojim gospodarima (Tit 2,9; Ef 6,5), da bi onda svima – i malenima i slabima i potla- čenima sa svim uvjerenjem govorio: Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! (Fil 4,4) U čemu je radost i nada evanđelja? Očito ne u izvanjskom uspjehu i slavi. Iako su u po- četcima mnogi Židovi, pa i sa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F