Affordable Access

U službi siromašnih i obespravljenih

Authors
Publisher
Christian Academic Circle (CRAC)
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nova prisutnost 11-3.indd Nova prisutnost 11 (2013) 3, 445-448 445 U službi siromašnih i obespravljenih Branko Zebić∗ [email protected] Kako defi nirati pojam »siromaštvo«, biti »siromašan«? Koga sve ubrojiti u siromašne i obespravljene? Je li pomoć siromašnima dužnost? Tko je odgovo- ran? Što je tu zadaća društvenih i vjerskih institucija, a što moralni imperativ svakoga pojedinca? Gotovo da je neizvedivo u ovom kratkom prikazu odgovo- riti na sva ova pitanja, koja se spontano nameću. Pokušajmo ipak u nekoliko poteza približiti se ovoj slojevitoj i teškoj temi. Siromaštvo poznajemo kao kršćanski ideal u kojim se postaje »savršen« i zadobiva »blago na nebu«.1 Poznajemo ga kao srednjovjekovni, redovnički asketski ideal. Istovremeno, poznajemo ga i kroz kršćansku – i ne samo kršćan- sku – zadaću pomaganja, vraćanja dostojanstva obespravljenima, prevarenima, gubitnicima, onima na rubu. Danas se o siromaštvu govori i u bogatoj Europi. Riječ je o »relativnom siromaštvu«.2 Čak je 16 posto građana Europske unije siromašno. Gotovo 10 posto Europljana ne može si priuštiti mesni obrok svaki drugi dan. Neki pred- viđaju da će u Europi do 2025. godine biti više od 25 milijuna siromašnih.3 Naročito su ugroženi mladi, među kojima vlada nezaposlenost. Siromaštvo je i pred našim vratima. Svakodnevno smo svjedoci sve većeg broja naših sugrađana koji prebirući po kantama osiguravaju svoju egzistenciju. ∗ Mr. sc. Branko Zebić, opunomoćeni ministar, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Repu- blike Hrvatske,Sektor za koordinaciju europskih poslova / Služba za COREPER I, Zagreb. 1 Primjerice: »Reče mu Isus: ‘Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu! A onda dođi i idi za mnom’« (Mt 19, 21). 2 »Relativno siromaštvo« defi nira se skraćeno kao »minimum prihvatljivog standarda u nekom društvu« (u EU je to 60% od medijane prihoda). Kod relativnog siromaštva uspoređuju se pri- hodi u nekom društvu (distribucija dohotka), raspolož

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F