Affordable Access

PARKİNSON HASTALARINDA UYKU BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

Authors
Publisher
Atatürk Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. / Atatürk University Faculty of Health Science
Publication Date

Abstract

ÖZETUyku, insanın gerek fiziksel gerekse ruhsal sağlığı yönünden çok önemli bir gereksinimdir. Uyku yeteri kadar karşılan-madığı zaman çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun yanında bazı hastalıklar da uyku kalitesini etkilemekte ve uyku bozukluğuna yol açmaktadır.Parkinson Hastalığı (PH)’nda uyku bozukluğu, pek çok nedene bağlı ortaya çıkabilen ve hastaların yaşam kalitesini etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Uyku bozukluğunun hastalığın primer patolojisine, semptomlara, kullanılan ilaçlara veya eşlik eden primer uyku bozukluklarına bağlı olabileceği bildirilmektedir. PH’da görüle-bilen uyku sorunları; insomnia, canlı rüyalar, uyku davranış bozukluğu, anormal nokturnal hareketler, gündüz aşırı uyuklama ve yorgunluktur.Bir hastanın uyku gereksiniminin karşılan-masına yardım etmek için hemşire, uykunun doğasını, uykuyu etkileyen etmenleri ve hastanın uyku alışkanlıklarını bilmelidir. Bu nedenle hemşire uykunun fizyolojisini ve uykuyu artıran veya bozan durumları bilmeli ve yeterli uykunun sağlanmasına yardımcı olmalıdır.Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, uyku, hemşirelik yönetimiABSTRACTSleep Dısturbances and Nursıng Management in Parkınson’s PatientsSleep is a significant need in terms of physical as well as spiritual health. When there is a lack of sleep, it may cause a number of problems to appear. In addition, certain diseases also affect the quality of sleep and result in sleep disturbances.The sleep disturbance in Parkin-son’s disease (PD) is one the significant factors that emerge depending on a number of reasons and that affect patients’ quality of life. It has been reported that sleep disturbance might be associated with the primary pathology of the disease, the symptoms, the medication used and the accompanying primary sleep disturbances. The sleep problems seen in PD are; insomnia, live dreams, sleep-misbehaviors, abnormal nocturnal conducts, over-sleepiness in daytime and fatigue.In order for a nurse to help a patient to meet his/her sleep requirement she must aware of the nature of the sleep, the factors affecting the sleep and patient’s sleep habits. Therefore, nurse should recognize the physiology of sleep and the situations that promote or disturb sleep and should help that sufficient sleep is received.Keywords: Parkinson’s disease, sleep, nursing management.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments