Affordable Access

BYTNET (BURSA-YALOVA-TÜRKİYE İVME ÖLÇER AĞI) İSTASYONLARINDA YEREL ZEMİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Authors
Publisher
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTES
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Teknolojİ

Abstract

DEU Müh.Fak., Fen ve Mühendislik Dergisi DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 sh. 75-85 Mayıs 2005 BYTNET (BURSA-YALOVA-TÜRKİYE İVME ÖLÇER AĞI) İSTASYONLARINDA YEREL ZEMİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF THE LOCAL SOIL EFFECTS AT THE STATIONS OF BYTNET (BURSA-YALOVA-TÜRKİYE STRONG MOTION NETWORK)) Eşref YALÇINKAYA* ÖZET/ABSTRACT Bu çalışmada BYTNet projesi kapsamında kurulan 6 adet istasyonda 5 farklı deprem kaydı kullanılarak, istasyonların konumlandırıldığı yerel zemin koşullarının deprem dalgaları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yerel zemin etkilerinin hesaplanmasında Klasik İzgel (Spektral) Oran (KSO) ve Yatay/Düşey İzgel Oran (YDSO) yöntemleri kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucunda yerel zemin etkilerinin farklı yönlerden istasyona gelen deprem dalgaları için çok fazla değişiklik göstermediği ortaya çıkmıştır. Kullanılan her iki yöntem sonuçları genelde iyi bir uyum göstermektedirler. Bu sonuç, yerel zemin etkilerinin belirlenmesinde veri açısından önemli avantaj sunan YDSO yöntemi için oldukça önemlidir. Yumuşak zemin tabakaları üzerinde yer alan Bursa BYT02, Gemlik BYT07 ve Cargill BYT08 istasyonları, mühendislik yapılarının sahip olabileceği hakim titreşim periyotlarına yakın periyotlarda önemli büyütmeler göstermektedirler. Bu nedenle, bu alanların daha sık istasyonlarla ve daha çok veriyle ayrıntılı incelenmesine ihtiyaç vardır. In this study, the effects of local soil conditions on the earthquake waves have been investigated at 6 stations deployed in the BYTNet project.We have used the Classical Spectral Ratio and the Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio methods to determine soil amplifications and fundamental soil periods. The earthquakes used were located in different directions relative to the BYTNet seismic network. The results have shown that the local soil effects do not considerably change the earthquake waves arrived to the stations from different directions. The

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F