Affordable Access

Social redovisning - På vilket sätt kan social redovisning bli mer användarvänlig för företags intressenter?

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Användarvänlighet
  • Social Redovisning
  • Intressenter
  • Kvantitativ Och Kvalitativ Information
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

I studien framkommer det att kvantifierad information inte nödvändigtvis är den bästa metoden för att öka den sociala redovisningens användarvänlighet. Viktigt är att inte fastna i tidigare existerande metoder utan att se till alla valmöjligheter vid utvecklandet av den sociala redovisningen. Vidare visar vår undersökning att en standard bör utvecklas för att fastslå vad redovisningen skall innehålla. För att öka den sociala redovisningens användarvänlighet bör det ske en vidareutveckling av intressentdialoger, på så sätt att de utvecklas till mer djupgående samarbeten mellan parter inom området. Ytterligare förbättringar kan åstadkommas genom att göra redovisningen kortare och mer konkret. Företag bör även utveckla sökfunktioner på hemsidorna så att intressenterna kan erhålla information som är relevant för dem. Genom att företag inte endast presentera framgångar inom det sociala arbetet utan även motgångar, kan redovisningens trovärdighet öka och därmed förbättra dess användarvänlighet.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F