Affordable Access

Proučavanje kinetike procesa izdvajanja kajmaka

Authors
Publisher
Croatian Dairy Union; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Izdvajanje Kajmaka
  • Kinetika
  • Kaymak Separation
  • Kinetics

Abstract

U radu su prikazani rezultati eksperimentalnih ispitivanja kinetike procesa izdvajanja kajmaka iz mlijeka, s ciljem da se dobiveni podaci iskoriste kao podloga za razvoj novog proizvodnog tehnološkog postupka. Izdvajanje kajmaka obavljeno je u instalacijama laboratorijskih razmjera. U toku procesa, mlijeko je stalno zagrijavano na povišene temperature, a iznad slobodne površine strujao je ugrijani zrak. Parametri procesa, čiji je utjecaj na prinos kajmaka proučavan, bili su: visina sloja mlijeka, temperature mlijeka i zraka i brzina strujanja zraka. Dobiveni eksperimentalni rezultati ukazuju da se pogodnim izborom radnih parametara procesa, mogu ostvariti takve brzine izdvajanja kajmaka koje su nekoliko puta veće u odnosu na brzine procesa ostvarene pri tradicionalnim, postupcima proizvodnje.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments