Affordable Access

El meu record del 19 de juliol de 1936

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_05 ESTUDIS La ressenya que segueix, escrita per Joan de la C. Cuadrada i Gallifa, explica els records, les vivències personals, d'una persona que l'any 1936 tenia vint anys, que era membre de la Congregació Mariana de Sant Lluís i que pertanyia al Grup Joventut, núin. 36, del Foment Mataroní, de la Federació de Joves Cristians de Catalunya; EL MEU RECORD DEL 19 DE JULIOL DE 1936 És impossible en poques paraules de' poder fer viure els ambients i els criteris que imperaven ara fa cinquanta anys i que van portar-nos a haver de viure una de les tragèdies més grans sofertes pel nostre poble. Hem de començar per dir que la nostra ma- nera de viure era profundament influïda pel fet religiós. Pel nostre concepte de la vida, totes les nostres activitats anaven amb la mateixa orienta- ció. • Quant; a política, no teníem adscripció a cap partit. Cadascun de nosaltres actuava on millor li semblava; però sempre supeditàvem l'actuació al tractament i concepte que el partit polític.tenia en relació a la religió. Érem joves que ens movíem dintre les acti- vitats de la Congregació Mariana, complint les ce- lebracions religioses reglamentàries i col·laborant en el Catecisme Parroquial. Teníem un concepte de la moral sexual molt rigorós, actualment en di- ríem molt repressiu. Pels anys trenta s'havia fundat la Federació de Joves Cristians de Catalunya, els.FEJOCISTES, que en dèiem. Va ser un moviment d'Acció Catò- lica amb conceptes oberts, que no imposava el compliment d'actes religiosos determinats. Els qui ho volien, podien assistir als Cercles d'Estudi de formació, que es desenvolupaven de manera normal. Es feien recessos espirituals. Hi havia les seccions de propagandistes i les d'esplai i esport. L'organització tenia també un caràcter molt cata- là. En el nostre Himne cantàvem "Som catalans i cristians, que és com dir herois dues vegades". A la primera versió de l'Himne havíem cantat "Hem vist la Pàtria ressorgir i serà lliure i serà san- ta", pe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F