Affordable Access

L'origen de la UGT i Mataró

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_07 ESTUDIS Fa exactament cent anys, la nostra ciutat era escenari d'un fet històric d'indubtable transcen- dència: des del Centre Obrer de Mataró sorgia la iniciativa de fundar la UGT, la central sindical paral·lela a l'opció política socialista. El fet històric com a tal pot arribar a sorprendre si es coneixen les característiques generals del moviment obrer a Catalunya, més aviat partidari -en el decurs del temps- d'organitzacions sindicals de caire anarquista o essencialment llibertari. À l'article que segueix s'argumenten les circumstàncies concretes que expliquen l'aparició de la iniciativa, aquí a Mataró; el procés fundacional del que seria la Unió General de Treballadors (UGT) i, en darrer terme, les causes d'ordre divers que obligarien a traslladar la seu ugetista de Barcelona a Madrid, només onze anys després de la creació del sindicat. Ramon Salicrú i Puig és llicenciat en Història. L'ORIGEN DE LA U.G.T. I MATARÓ ANTECEDENTS. LA FUNDACIÓ DE L'A.I.T. (1) La denominada Revolució de La Gloriosa (se- tembre de 1868), que comportà la caiguda d'Isabel II però no l'abolició del sistema monàrquic, permeté a les organitzacions polítiques d'actuar sense cap mena de restriccions. Es va reconèixer el dret d'asso- ciació i en conseqüència les organitzacions obreres pogueren també sortir a la llum pública i estructurar- se degudament. De fet, des de feia molts anys, enmig d'una tole- rància 0 -en el pitjor dels casos- en la més absoluta clandestinitat, les associacions obreres havien donat mostra de la seva existència i de les possibilitats de mobilització. Potser per aquests motius, un mes després del destronament d'Isabel II (octubre de 1868) diferents societats de resistència i agrupacions d'ajuda mútua pogueren ja constituir, sense massa dificultats, el Centre Federal de Societats Obreres, que aglutinà de bon principi un 10% dels treballadors de tot Catalu- nya. Aquest Centre Federal de Societats Obreres fou el primer promotor de les

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F