Affordable Access

Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ thanh long tại Bang California, Mỹ :

Authors
Publisher
Trường Đại Học Kinh Tế,
Publication Date
Keywords
  • Quản Trị Tiếp Thị
  • Xuất Khẩu--Thanh Long

Abstract

Cơ sở lý luận về xuất khẩu và cơ sở thực tiễn của đề tài; Đánh giá thị trường tiêu thụ thanh long tại Bang California và thực trạng xuất khẩu thanh long sang Mỹ; Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ thanh long tại Bang California, Mỹ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.