Affordable Access

Performance Monitoring of Ships

Authors
Publisher
Technical University of Denmark
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Under Sejlads Vil Et Skib MæRke Ekstra Modstand På Grund Af Begroning På Skrog Og Propeller
 • Denne Ekstra Modstand Vil Lede Til øGet BræNdstofforbrug Og Dermed øGning Af Emissioner Til Omgivels
 • En Performance Evaluering Er Baseret På En Model Af Skibet Og Den Modstand Skibet MøDer Fra Vind Og
 • Formålet Med Forskningen UdføRt I Projektet Er At Etablere Et Pålideligt Indeks Til Performance Eval
 • Modellen Bruger Data
 • Der Er Logges Kontinuerligt Om Bord På Skibet Og Ved At Sammenligne Model Og Skib Fremkommer Et Inde
 • Der Beskriver Skibets øJeblikkelige Tilstand
 • Kaldet Performance
 • Ved At Overvåge Skibets Performance Holdes Der Kontrol Med Denne Udvikling I Begroning Og Dermed Dan
 • Hvornår Der Skal IvæRksæTtes Tiltag Til At Reducere Denne
 • <Br/>Arbejdet Er Baseret På Loggede Data Fra Et Postpanmax Container Skib
 • Hvor Data Er Blevet Logget Over En Periode På Et år
 • Enrutine
 • Der Håndterer Drift I Tidssignaler
 • Herunder Elimination Af Fejlagtige Data
 • Er Udarbejdet Med Henblik På At Opnå Et System
 • Der Generer Et Performance Indeks Automatisk
 • <Br/>Performance Systemet Er Modelleret I Et Softwaresystem
 • Der Baserer Sig På Bond Graph Metoden
 • Systemet Er Opbygget Ved HjæLp Af Bond Graph Elementer
 • Der Hver IsæR Karakteriserer De Enkelte Delelementer I Systemet
 • Udgangspunktet Har VæRet En Enkel Model
 • Hvorpå Der Er TilføJet Flere Elementer For At Forbedre Estimatet Af Performance
 • Flere Skibe Er Modelleret I Systemet
 • Forskellige Modstandsmodeller Er Sammenlignet Med Henblik På At AfgøRe Hvilke
 • Der Er I Stand Til At Give Det Bedste Estimat Af Performance For De Enkelte Skibe
 • <Br/>Modellerne I Systemet Har Visse BegræNsninger Med Henblik På At Beskrive Indflydelsen Af Et Ski
 • Hvor Skibet Befinder Sig I En Quasi-StationæR Kondition Og En Filtreringsrutine Er Foreslået Med Hen
 • <Br/>Flere Performance Indeks Er Benyttet I Evalueringen
 • To Indeks Relaterer Sig Til Skibets Loggede Fart Og Et Relaterer Sig Til Det Målte Moment På Skibets
 • Yderligere Benyttes Et Indeks
 • Der Baserer Sig På Skibets Propelleregenskaber
 • De Forskellige Indeks Beskrives Og Sammenlignes For Et Konkret TilfæLde
 • Hvor Et Container Skibs Performance Evalueres Over Et år
 • De Forskellige Indeks Vurderes Ud Fra Spredning I VæRdier Og Ud Fra Evne Til At Identificere Forskel
 • Eks
 • Rensning Af Propellerblade For Begroning)
 • Der Kan Have Indflydelse På Skibets Performance
 • The Purpose Of The Research Project Is To Establish A Reliable Index In The Performance Evaluation O
 • During Operation The Ship Will Experience Added Resistance Due To Fouling Of Hull And Propeller
 • The Added Resistance Will Lead To Increased Fuel Consumption And Thus Increased Emissions To The Env
 • The Monitoring Of The Ship’S Performance Can Be Used As Decision Support In Determining When Actions
 • The Performance Evaluation Is Based On A Model Of The Ship And The Added Resistance From Wind And Wa
 • Logged Data On Board The Ship Is Used As Input To The System And By Comparing Model And Ship Behavio
 • An Index Describing The Ship’S Performance Is Generated
 • <Br/>The Work In This Thesis Is Based On Data Logged Through The Automation System On Board A Postpa
 • A Routine Handling Drift In Time Series
 • Spikes And Outliers Have Been Suggested For The Purpose Of Introducing An Automatic Logging System
 • <Br/>The Performance System Is Modelled In Software Based On The Bond Graph Method
 • The System Is Described By Bond Graph Elements Which Describe The Characteristics Of Each Component
 • A Simple Model Is Used As Initial Model And Several Elements Are Added To Improve The Estimate Of Th
 • Several Resistance Models Are Compared In Order To Determine Which Is Giving The Best Estimate Of Th
 • <Br/>Constraints In The Models Have Been Identified
 • The Models Used In This Work Are Based On Empirical Relations Or Based On Regression Analyses Of Mod
 • In Order To Achieve Valid Results The Conditions Where Performance Is Estimated Have To Be Inside Th
 • Filters Have Been Determined To Establish Cases Where The Ship Is In Steady State Conditions And Whe
 • <Br/>Several Indexes Have Been Used In The Evaluation
 • Two Indexes Relate To The Ship’S Logged Speed And One Relates To The Measured Torque On The Propelle
 • Further
 • An Index Based On The Properties Of The Ship’S Propeller
 • Is Used
 • The Different Indexes Are Described In A Case Study Where The Performance Of A Container Ship Is Eva
 • The Reliability Of The Performance Index Is Measured From The Scatter In Results And The Ability Of
 • G
 • Propeller And Hull Clean

Abstract

Performance Monitoring of Ships - DTU Orbit (25/05/14) Performance Monitoring of Ships - DTU Orbit (25/05/14) Performance Monitoring of Ships. / Hansen, Søren Vinther; Petersen, Jakob Buus (Supervisor); Jensen, Jørgen Juncher (Main supervisor); Lützen, Marie (Supervisor). Kgs. Lyngby : Technical University of Denmark, 2012. 201 p. Publication: Research › Ph.D. thesis – Annual report year: 2012

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F