Affordable Access

1594, abril 13. Àpoca. Girona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Pere Comas, canonge, sacristà segon de la Catedral de Girona, reconeix que Miquel de Cruïlles, recaptador reial, li ha pagat les 18 lliures, 13 sous i 4 diners que la sacristia segona percep el dia de Pasqua de cada any, a càrrec de les rendes reials de Girona

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.