Affordable Access

Koncentracija glukoze i laktata u serumu bolesnika operiranih u totalnoj intravenskoj anesteziji propofolom-fentanilom i u balansiranoj anesteziji izofluranom-fentanilom

Authors
Publisher
Medicinska naklada; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Glukoza
  • Laktat
  • Operacija
  • Anestezija Propofolom-Fentanilom
  • Anestezija Izofluranom-Fentanilom
  • Glucose
  • Lactate
  • Surgery
  • Propofol-Fentanyl Anesthesia
  • Isoflurane-Fentanyl Anesthesia

Abstract

Uvod: Cilj studije bio je utvrditi prije-, intra- i poslijeoperacijske koncentracije glukoze i laktata u serumu bolesnika podvrgnutih operacijskom zahvatu u donjem dijelu trbuha pod totalnom intravenskom anestezijom (TIVA) propo-folom-fentanilom odnosno općom izbalansiranom anestezijom izofluranom-fentanilom. Materijali i metode: U ovu prospektivnu studiju bilo je uključeno 50 bolesnika obaju spolova, u dobi od 35 do 60 godina, podvrgnutih operaciji donjeg dijela trbuha. Bolesnici su nasumce podijeljeni u dvije skupine: eksperimentalnu skupinu od 25 bolesnika s ASA I/II (klasifikacija Američkog udruženja anesteziologa) operiranih pod TIVA i kontrolnu skupinu od 25 bolesnika s ASA I/II operiranih pod izbalansiranom anestezijom. Dvije skupine nisu se značajno razlikovale prema duljini operacije i stupnju kirurške traume. Uzorci krvi za mjerenje glukoze i laktata uzimali su se u točno određenim vremenskim točkama: 30 minuta prije početka operacije (T0), 30 minuta od početka operacije (T1), na kraju operacije (T2), 2 sata nakon završetka operacije (T3) i 24 sata nakon završetka operacije (T4). Serumske koncentracije glukoze i laktata mjerile su se pomoću testova dostupnih na tržištu. Rezultati su se analizirali pomoću Mann-Whitneyevog testa. Rezultati: Serumske koncentracije glukoze izmjerene u vremenskim točkama T1, T2 i T3 bile su značajno niže (P = 0,03, P = 0,001 odnosno P < 0,001) u bolesnika operiranih uz TIVA propofolom-fentanilom nego u onih operiranih uz opću balansiranu anesteziju izofluranom-fentanilom. Srednja koncentracija laktata u krvotoku izmjerena u točki T4 bila je značajno niža (P = 0,001) kod bolesnika operiranih uz TIVA nego u bolesnika operiranih uz balansiranu anesteziju, dok je laktat u T1 bio niži u bolesnika operiranih uz balansiranu anesteziju (P = 0,01). U skupini bolesnika operiranih uz balansiranu anesteziju srednje serumske koncentracije glukoze i laktata izmjerene u T1,T2 i T3 bile su značajno više od njihovih bazalnih koncentracija (P < 0,001). Koncentracije glukoze izmjerene u T2 i T3 bile su iznad gornje granice normalnog raspona. U bolesnika na TIVA srednje serumske koncentracije glukoze izmjerene u T1, T2, T3 i T4 bile su značajno više (P < 0,001 odnosno P = 0,001) od njihovih ba-zalnih vrijednosti, ali su samo one izmjerene u T2 prelazile gornju normalnu vrijednost. U ovih bolesnika su koncentracije laktata u serumu izmjerene u T1, T2, T3 i T4 bile značajno više (P < 0,001) od bazalne koncentracije. Zaključak. Dobiveni rezultati ukazuju na to da je metabolični odgovor na kirurški zahvat vjerojatno ublažen odnosno poboljšan u bolesnika operiranih uz TIVA propofolom-fentanilom u usporedbi s onim kod bolesnika operiranih uz opću balansiranu anesteziju izofluranom-fentanilom.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments