Affordable Access

In memoriam Mr. Ivo Ficović (1947.-2007.)

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 38 In memoriam ficovic.doc In memoriam Mr. IVO FICOVIĆ (1947.-2007.) Mr. Ivo Ficović, viši arhivist, preminuo je 21. kolovoza 2007. u Zagrebu, u 61. godini, od posljedica karcinoma. U arhivskoj struci proveo je gotovo 20 godina (srpanj 1974.-veljača 1993.). Od 1993. radi u Školi stranih jezika »Katarina Zrinska« pri Zapovjedništvu za združenu izobrazbu i obuku »Petar Zrinski« Glavnog stožera oružanih snaga RH, gdje predaje engleski jezik, vrativši se tako svojoj temeljnoj struci. Naime, 1975. godine diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu engleski i francuski jezik i književnost. Na spomenutoj Školi stranih jezika radio je do umirovljenja 1. svibnja 1999., kada je umirovljen kao djelatna vojna osoba na ustrojbenom mjestu bojnika. Radom u arhivskoj struci započeo je u Državnom arhivu u Dubrovniku (tada Historijskom arhivu u Dubrovniku), u gradu gdje je i rođen 24. lipnja 1947. godine. U dubrovačkom arhivu najprije je nakratko radio u srpnju 1972., da bi zatim tamo proveo više od šest godina (1. srpnja 1974. − 17. prosinca 1980.) kao arhivist na starijem arhivskom gradivu. Stručni ispit iz arhivske struke položio je 10. siječnja 1980. U Hrvatski državni arhiv dolazi 18. prosinca 1980., gdje ostaje do 7. veljače 1993. U tom je razdoblju magistrirao (12. travnja 1990.) te stekao zvanje višeg arhivista (26. lipnja 1990.). Magistrirao je na Interuniverzitetskom centru za postdiplomske studije u Dubrovniku Sveučilišta u Zagrebu radom pod naslovom: »Povijesno-kulturne veze Dubrovnika i ugarskog dvora potkraj 15. i početkom 16. stoljeća. Prilog razvoju humanizma u panonskom prostoru«. Početkom 1983. godine sudjelovao je na tromjesečnom međunarodnom arhivističkom tečaju u Parizu (Stage technique international d'archives), o čemu je izvijestio u Arhivskom vjesniku 1983. (Međunarodni arhivistički tečaj, Pariz 1983.), a u rujnu 1992. sudjelovao je, zajedno s tadašnjim ravnateljem HDA, dr. Josipom Kolanovićem, na Međunarodnom arhivs

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments