Affordable Access

ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ СТАБІЛІЗАТОРІВ У СИСТЕМІ ГЕШТАЛЬТІВ

Authors
Publisher
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Publication Date

Abstract

Мета. Розробка алгоритмів прийняття рішень в умовах невизначеності. Дослідити можливість застосування автоматичних стабілізаторів в системі гештальтів. Виділити загальні зв’язуючі елементи методик з подальшим їхнім синтезом в єдину систему.Методика. Розглянуто проблеми управління підприємством в умовах невизначеності. Виділено властивості автоматичних стабілізаторів та їхнє подальше порівняння з системою гештальтів. Проаналізовано умови, за якими автоматичні стабілізатори можуть функціонувати із системою гештальтів. Запропоновано інтегральний індикатор, що є базовим елементом системи гештальтів та стабілізаторів. Наведено схему формування загального та цільових гештальтів (індикаторів) на основі принципу максимізації прибутку та функціонування виробничої функції підприємства. Ця схема відображає напрямки розрахунків та математичне приведення результатів дії автоматичних стабілізаторів. Також наведено логічний алгоритм функціонування автоматичних стабілізаторів у системі гештальтів.Результати. У процесі дослідження виділено загальні зв’язуючі елементи автоматичних стабілізаторів та системи гештальтів. Головний інтегральний показник – умова максимізації прибутку. Вибудувано ієрархічну логічну схему функціонування синтезованих методик. Система гештальтів відповідає умовам застосування автоматичних стабілізаторів. Системи синхронізовані, не суперечать одна одній та мають спільну методологічну базу.Наукова новизна. Обґрунтовано можливість застосування автоматичних стабілізаторів у системі гештальтів, що дозволяє зробити наступний крок у процесі створення практичної методики прийняття рішень суб’єктами господарювання в умовах невизначеності.Практична значущість. Дія автоматичних стабілізаторів на основі системи гештальтів вирішує проблему часового лагу на виявлення проблеми, підбору необхідних рішень та їхню реалізацію. Це дозволяє зменшити втрати та збільшує гнучкість підприємства. Подальша розробка методики дозволить підприємцям без особливого досвіду приймати якісні рішення на основі точного прогнозованого результату.Ключові слова: невизначеність, система гештальтів, автоматичні стабілізатори.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.