Affordable Access

İSPİR VE ÇEVRESİ KİLİSELERİ

Authors
Publisher
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ / JOURNAL OF INSTITUTE OF FINE ARTS
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

İspİR VE ÇEVRESİ KİLİSELERİ Uzm. A. Murat AKTEMURo - Uzm. i. Umut KUKARAC( Bağlı bulunduğu Erzurum ilinin yaklaşık 140 km. kuzeydoğusunda yer alan, Erzurum'u Rize ve Artvin illerine bağlayan İspir ilçesi ve çevresinde (Çizim: 1), çeşitli dönemlerde inşa edilmiş Hıristiyan mimarisi örnekleriyle karşılaşılır. Makalemizin konusunu oluşturan bu örnekler arasında İspir Kalesi'nde yer alan kilise hariç, diğerleri ilk kez tanıtılmaktadır. Bu nedenle tarihlendirme ve değerlendirmeye ilişkin yorumlanmızda göriilebilecek eksiklik ve hatalar için şimdiden okuyuculann affına sığınıyoruz. A·Bazilikal PlanlıKiliseler 1- Bahçeli (Çirkini) Köyü DoğusundaKilise Kalıntısı: İspir ilçe merkezinin yaklaşık 25 km. kuzeydoğusundaki Bahçeli (Çirkini) Köyü'nÜll 1,5 km. doğusunda, Çoruh Nehri'nin akış yönüne göre solundaki alçak tepe üzerindeki düzlükte bir kilise kalıntısı mevcuttur (Resim: J, Çizim:2). Harap haldeki ve kesin olmamakla birlikte IX.-X. yüzyıllardan kaldığını tahmin ettiğimiz yapının mevcut kalıntılan, bunun doğu-batı istikametinde düzenlenmiş, üç nefli bazilikal planda bir kilise olduğuna işaret etmektedir. Dış ölçlileri 8.00 x 10.10 m. olan yapının batıda yer alan girişi, 1.60 m. genişliğindedir. Girişin karşısında 2.95 m. genişliğinde ve 2.1 O m. derinliğinde içten yanm yuvarlak, dışa düz duvar biçiminde yansıyan apsis, bunun sağ ve solunda da, 1 x 1.5 m. ebatlannda dikdörtgen planlı pastaphorion hücreleri yer almaktadır.90 cm. kalınlığındaki duvarların taşıdığı yıkık örtünün, yuvarlak kemerli ayaklar ve duvar payelerine oturan yan yana üç beşik tonozdan müteşekkilolduğukanaatindeyiz. Kilise, düzensiz yonu taşı ve Çoruh Nehrinin çakıllı kumu ve kireç karışımı bir harçla inşa edilmiştir. Uzm. (Sanat Tarihçi)-Uzm. (Mimar), Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim Elemanlan. 7 2- Sırakonaklar (Hodiçor, Hodaçür) Kilise Camii: İspir ilçe merkezine yaklaşık 85 km. kuzeydoğuda, İspir-Yusufeli sınırındaki köylerden biri olan Sırakonaklar (Hodiçar, Hodaçür) Köyü'nde, CücebağıMa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments