Affordable Access

Política local i rerefons intel·lectual. Comunicacions

Authors
Publisher
Barcelona quaderns d'història
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

COMUNICACIONS Presentació Joan Fuster i Sobrepere, Universitat Oberta de Catalunya Quatre de les sis comunicacions presentades a la sessió congressual dedicada a Política local i rerefons intel·lectual, les de Jaume Guillamet, Josep Pich, Josep M. Figueres i Raquel Zardoya, tenen en comú el plantejament dels problemes pro- pis de la premsa escrita en el moment d’aparició de la moderna societat de mas- ses i de la vindicació de la llengua catalana com a instrument de comunicació social impulsat pel catalanisme. La referència al context polític de la Restauració, amb els problemes i les insuficiències d’un marc constitucional restrictiu vincula, d’altra banda, l’aportació de Guillamet sobre la política de premsa amb la de Joan Bada, que es refereix a la política religiosa del règim. L’emergència del catalanisme polític com a força transversal és abordada per Pich, Figueres i Zardoya i, també, per Santiago Izquierdo. Jaume Guillamet aborda el període inicial de la Restauració, fins a la Llei d’impremta del 1883, que va eliminar en gran mesura les restriccions pròpies del marc heretat de la legislació moderada. Per a Guillamet, aquell marc restric- tiu, tot i les repercussions negatives que tingué en termes d’acció política, no impedí la maduració del sector i el seu desenvolupament com a indústria cul- tural. Es va consolidar un sistema barceloní –i per extensió català– de comuni- cació escrita, amb l’aparició d’un grup de diaris que constituïren la base del sis- tema per gairebé un segle. A més, al llarg d’aquests anys, la premsa, tant diària, com setmanal, o d’una altra periodicitat, i també la comarcal, no va deixar de créixer en nombre de capçaleres. En aquest context, resulta especialment significativa la reaparició d’una premsa diària i d’altres periodicitats escrita exclusivament en català. Després de l’esclat de publicacions que havia representat el Sexenni, dominaren sobretot les de caràcter setmanal, amb dues línies diferenciades: els setmanaris festius i polítics, dels qua

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F