Affordable Access

Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájában

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • D4 Modern History / új- és Legújabb Kor Története
  • Dn1 Hungary / Magyarország
  • Ph04 Hungarian Language And Literature / Magyar Nyelv és Irodalom

Abstract

155 Völgyesi OrsOlya Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájában* Kölcsey Ferenc 1833. október 30-án tért vissza szabadságáról Pozsonyba. Szatmár me- gye első követe távollétében is folyamatosan tájékozódott az országgyűlés esemé- nyeiről, Deák Ferenc, Eötvös Mihály és Novák Antal rendszeresen beszámoltak neki levélben a tanácskozások alakulásáról.1 Kölcsey nem sokkal az úrbéri törvénycikkek vitájának lezárása előtt kapcsolódott be ismét a diéta munkájába.2 A visszatérését követő napon tartott országos ülésről, amelyen az úrbéri törvénycikk kapcsán adott második főrendi választ tűzték napirendre,3 így számolt be Kende Zsigmondnak: 31dikben űlésben is voltam. Ekkor végzék el az urbért negyed ízben. E’ negyedik pertractatio’ folytában az ötödik czikkelybeli örökös megválthatás, az úri szék földes úr és jobbágy közt eltörlése, ’s a’ nyolczadik czikkely megmaradtak; de az urbéri pöreknek a’ Consiliumra vitele minden küszdésünk ellen is megállíttaték. Még eddig mindég nagy többségünk volt a’ Consilium ellen; ’s a’ legközelebbi kerületben is 30 volt a’ szavazat; de 31diki országos űlésünkben részént ellenszavazatot adtak némelly megyék, részént meg nem jelenvén pártunkat gyengítették.4 Az ellenzék számára fontos reformjavaslatok (a kerületi, majd országos üléseken is el- fogadott önkéntes örökváltság, az úriszék korlátozása, valamint a jobbágyok személy- * A dolgozat a K 77.470 sz. OTKA-pályázat támogatásával készült. A témáról lásd még korábbi, rövidebb összefoglalásomat: Kölcsey és a törvényszékek elrendezéséről szóló jogügyi munkálat vitája az országgyű- lésen, 1833–1834 = Milyen nemzetet, kinek és hogyan?: Tanulmányok Magyarország történelméről 1780–1948, szerk. Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya, Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl- csészettudományi Kar, 2012, 269–279. 1 „Ezek a’ mik eddig történtek, a’ jövő vasárnapon ismét vagy én, vagy Ötvös vagy Novák fogunk tudósí- tani az addig történtekről.”

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments