Affordable Access

Cinc lliçons de l'obra de Schinkel

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Cinc llicons de l'obra de Schinkel anerament r'ha commemorat a Berlín i mincidint amb la IBA el bicentenan del nakement de F.K. Schinkel. Expori- ñonr de gran qualitat i diferents unes a l'ert i a I'oert de la ciu- rat han fet que tot Berlín respirésaire Schinkelii. Amb aquert article d'0.M. Ungers -traduii per Feliu Fonnorn- ' Q u a d m " vol sumar-re a nqvert homenatge a l gran arqrritecte ale- rnany. "Molts són educats per a I'opinió, pocs per a I'acció; per aixo cal respectar el mestratge." (Karl Friedrich Schinkel). De segur que també n'hi hauri molts que, aportenori, opinaran sobre Schinkel. iSabran, pero, reconeixer també el mestratge i extreure Iliconr de la seva "acció"? Objectivament, des de la perspectiva de la historia de l'arquitec- Nra. la posició de Schinkel com a "arquitecte alemanv" és orou semira . . des de fa molt de temps, i més d'unav&da ha estat documentadaiom correspon. Allo que, en la majoria dels casos, resta encaraper dir, no és sovint altracosa que descripcions "el-leitoses i refinats exercicis sobre la vida i I'obra del gran arquitecte. Car ja fa molt de temps que se'n parla: Schinkelés "in", i no tan sols acasanostra; tambéenaltres paisos. Finsi total Japó intenten de situar-se dins el món humanista de I'Antiguitat neoclissica, i mediten sobre una arquitecmra a la manera de Schinkel. De robte, Schinkel s'haposar de moda. Després de la llargai dura etapa de co?tinen$a formal, el seu vocabulari arquitectonic es instimcionalir- zat. Es tema de conversa en els "parties" entre Nova York i Tokio, i omple els caps i els "dossiers" dels arquirecres joves. La seva obra és mate& inexhaurible de Iliqons universitkies i fórmula academica migica. Qui cita Schinkel se sent jurrificat i trepitja un terreny segur. La "nava tendencia" ha trobat finalment el seu sant patró i protector: Karl Friedrich Schinkel. L'estil funciona. És possible de descriure'l brillantment, d'imitar-lo, modificar-lo, citar-lo i continuar-lo. L'es

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F