Affordable Access

7Setmanari de Llevant, núm. 345

Publisher
Informacions Llevant SL
Source
Legacy

Abstract

A cambio de la explotación del parking del subsuelo It*"11.1 LA FAMILIA ABELLANET DISPUESTA A CEDER UN SOLAR PARA EL NUEVO AYUNTAMIENTO Firmes a favor i en contra r de Llevant Núm. 345 - 2 de Juliol '93 - Preu: 150 Ptes. Des del correr Barracins a Francesc Gomila APROVAT UN NOU TRAM DEL PASSEIG FERROCARRIL POLÉMICA EN TORN A LES JARDINERES DEL CARRER DEL PORT <ANTES DE UN AÑO SE CONVOCARAN NUEVAS ELECCIONES> • GARCIÁ.1.10HENS CONSTÀNCIA • SERIETAT • SOLVÈNCIA EFICÀCIA • SOLIDARITAT FAN UN COS MIE P1111STERRE s.n. AGENCIA D'ASSEGURANCES• SEGURLLEVANT, S.L. CORREDURIA D'ASSEGURANCES OCASO, S.A. AGENCIA D ASSEGURANCES• 55) 9«zioua.d. * SO anys de presencia a la Comarca ** Concession,kia de la Mancomunitat "Pla de Mallorc,I -g POMPAS FÚNEBRES DE MANACOR, S.A.** A ssesoria Jurídica PARE ANDREU FERNÁNDEZ, 2 - TEL. 84 47 84 (SERVEI PERMANENT) - FAX 84 45 62 07500 MANACOR Carta als lectors Un dels punts diferenciadors d'una societat democrática respecte d'una societat dirigida per l'autarquia és el protagonisme de la societat civil. Un protagonisme que parteix des d'abaix i que inicia la transformació de la mateixa so- cietat mitjançant els representants polítics que prèviament ha triat aquesta societat civil. El perill, massa freqüent, és que els elegits per dur a terme la tasca encomanada per aquesta societat, es tanquen sobre sí mateixos, fan una classe política allunyada dels seus pro- pis electors i -el que és pitjor- a vegades, d'es- ciutadà -de tots els ciutadans i no tan sols dels seus votants- s'oblida molt sovint que la socie- tat té unes legítimes aspiracions, canviants se- gons el moment i segons l'evolució de la matei- xa història. Poc a poc es va desvirtuant la idea primigé- nia de democràcia -el poder del «demos» grec, el poble- caient en una partitocrácia que es tanca en sí mateixa i decideix des de la conve- niéncia o l'opinió del partit. Els partits, -tots- s'han tancat en una espècie de torre de Babel, utilitzant un

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments