Affordable Access

USE OF THEORY IN CHILD SOCIALIZATION RESEARCH

Authors
Publisher
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ / JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
Publication Date

Abstract

This article examines the use of explicit theory in empirical studies on child socialization. Twenty-seven empirical studies published in the last 10 years on child socialization were examined regarding authors’ use of theory. A computerized database search was conducted to obtain articles by using several databases. Findings of this study indicated that 63 percent of the empirical studies employed theory explicitly. Common theories used explicitly in the studies were ecological theory and socio-cultural theory. Concerns about authors’ citation practices in studies that employed theory explicitly were discussed. A suggestion for future researchers is to utilize theories explicitly to assist readers to obtain an extensive perception of the study (Coleman & Ganong, 1990) and the topic being examined.Key Words: Child socialization; theory; use of theory; explicit use of theory; usefulness of theory Özet : Bu makalenin amacı çocukların sosyalizasyonu ile ilgili ampirik makalelerde teori kullanımını incelemektir. Çocukların sosyalizasyonu ile ilgili son 10 yılda yayımlanmış 27 ampirik makale, yazarların teori kullanımı açısından incelenmiştir. İlgili makaleleri bulmak için birçok veri tabanı, bilgisayar yardımıyla araştırılmıştır. Bulunan ampirik makalelerin %63’ünde açık bir şekilde teori kullanıldığı tespit edilmiştir. Açık şekilde en yayın olarak kullanılan teorilerin ekolojik teori ve sosyo-kültürel teori olduğu anlaşılmıştır. Kullanılan teorileri açıkça ifade etmekle ilgili meseleler bu makalede ele alınmıştır. Gelecekte yapılması muhtemel araştırmalar için okuyucuların ilgili çalışmalar hakkında geniş bilgi elde edebilmeleri amacıyla araştırmacıların kullanacakları teorileri açıkça ifade etmeleri tavsiye edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Çocukların sosyalizasyonu; teori; teori kullanımı. açık şekilde teori kullanımı; teorinin faydaları

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments