Affordable Access

A NEW RECORD OF BUTIS GYMNOPOMUS (BLEEKER, 1853) FROM VIETNAM

Authors
Publisher
Vietnam National University Hochiminh City
Publication Date
Keywords
  • Khoa Học
  • Cá Bống
  • Vườn Quốc Gia Núi Chúa
  • Science
  • Butis Gymnopomus
  • The Nui Chua National Park

Abstract

Vườn Quốc Gia Núi chúa có tổng diện tích tự nhiên là 29.865 ha, trong đó diện tích trên phần đất liền 22.513 ha và diện tích phần trên biển 7.352 ha. Vườn Quốc Gia (VQG) nằm trên địa bàn các xã Công Hải, Lợi Hải, Vĩnh Hải và Phương Hải, thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Vườn Quốc gia Núi Chúa có nhiều núi cao và dốc như: núi Cô Tuy 1.039m, núi Chúa Anh 950m, núi Sưa 950m, núi Chúa Em 725m, v.v... VQG Núi Chúa không có sông, chỉ có một số suối vừa và nhỏ, có lưu lượng dòng chảy nhỏ như: suối Nước Ngọt, suối Giếng, suối Kiền Kiền, suối Đông Nha, suối Lồ Ồ, v.v… Các suối trên đều bắt nguồn từ trên núi cao và chảy ra biển Đông. Các suối có nước trong mùa mưa và vào mùa khô chỉ có một số ít có nước còn lại đa số là khô kiệt. Các thủy vực nước ngọt nhỏ bé của VQG Núi Chúa gần như cách ly hẵn với các thủy vực nước ngọt khác của tỉnh Ninh thuận, nếu có thì cũng chỉ xảy ra khi có lũ lớn trong mùa mưa. VQG Núi Chúa nằm trong vùng khí hậu khô hạn nhất của nước ta. Do địa hình và điều kiện tự nhiên có những nét khác biệt đã tạo cho khu vực này một hệ sinh thái rất đặc thù. Khảo sát ngư loại học các suối ở VQG Núi Chúa chúng tôi đã ghi nhận 30 loài, thuộc 16 họ của 5 bộ cá khác nhau, trong đó có loài cá bống cau núi Butis gymnopomus lần đầu tiên phát hiện ở Việt nam

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.