Affordable Access

Về cuốn từ điển của Nguyễn Lân/Comments on Nguyễn Lân's Dictionary

Authors
Publication Date

Abstract

Bài viết nêu ra những sai sót của tác giả Nguyễn Lân trong cuốn Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Pháp, do nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 1993. Những sai sót này, hoặc do tác giả hiểu sai thành ngữ, tục ngữ tiếng Pháp; hoặc do hiểu sai tục ngữ, thành ngữ tiếng Việt; và vì hiểu sai nên đã cho câu gần nghĩa không đúng. Ngoài ra, còn có những câu vì không tìm được câu tiếng Pháp tương đương, nên tác giả đã phải tạm dịch lược ý. ABSTRACT The writing mentions Nguyễn Lân’s mistakes in his book “A Vietnamese-French Dictionary for Idioms and Proverbs” issued by the Culture Publishing House in 1993. These mistakes might come from the author’s misunderstanding of the Vietnamese idioms and proverbs or the French counterparts. Besides, in some cases the author cannot find an equivalent French counterpart for a Vietnamese item, and has to give a rough translation for it instead.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments