Affordable Access

MEANS OF TRANSPORTATION. Збірник текстів і завдань з дисципліни ‘Іноземна мова (за професійним спрямуванням)’ (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 2 курсу заочної форм навчання напряму 6.050702 ‘Електромеханіка’).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Иностранный язык (по профессиональному направлению)

Abstract

2009 печ.ЕТ 2 курс заочне навчання 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Н. І. Видашенко, А. В. Сміт MEANS OF TRANSPORTATIONMEANS OF TRANSPORTATIONMEANS OF TRANSPORTATIONMEANS OF TRANSPORTATION Збірник текстів і завдань з дисципліни ‘Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська мова)’ (для організації самостійної роботи студентів 2 курсу заочної форм навчання напряму 6.050702 ‘Електромеханіка’) Харків – ХНАМГ - 2009 2 MEANSMEANSMEANSMEANS OFOFOFOF TRANSPORTATIONTRANSPORTATIONTRANSPORTATIONTRANSPORTATION. . . . Збірник текстів і завдань з дисципліни ‘Іноземна мова (за професійним спрямуванням)’ (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 2 курсу заочної форм навчання напряму 6.050702 ‘Електромеханіка’) / Укл.: Н. І. Видашенко; А. В. Сміт Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 54 с., укр., англ., мовами. Укладачі: Н. І. Видашенко, А. В. Сміт Збірник текстів і завдань побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Рекомендовано для студентів електромеханічних спеціальностей. Рецензент: доцент кафедри іноземних мов, к. філол. н. Іл’єнко О. Л. Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов, протокол № 5 від 21 грудня 2009 року. © Сміт А. В. © Видашенко Н. І. © ХНАМГ, 2009 3 CONTENTS INTRODUCTION 4 UNIT EIGHT. СARS IN UK AND UA 5 UNIT NINE. TRAMS IN UK AND UA 8 UNIT TEN. TROLLEYBUSES 26 UNIT ELEVEN. TRAINS 33 UNIT TWELVE. UNDERGROUND 42 SOURCES 53 4 ВСТУП Даний збірник текстів призначений для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка», що вивчають англійську мову. Основна мета поляг

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F