Affordable Access

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх як соціальна проблема

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ХІІІ Міжнародна конференція «Політ. Сучасні проблеми науки» 204 УДК 364 – 053.6 (043.2) Носок М.С. Національний авіаційний університет, Київ ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА Аналіз стану правопорушень серед підлітків дає підстави вважати подолання криміногенної ситуації в дитячому та молодіжному середовищі проблемою гострою та актуальною для суспільства. Безперечно, правопорушення тісно пов’язані з процесами деморалізації суспільства, бездомності, безробіття, зі стрімким розвитком наркоманії, токсикоманії, розпадом сім’ї, поширенням інших соціально негативних явищ. Формуванню схильності до протиправної поведінки сприяють виховання за умов криміногенного середовища, у проблемних і кризових сім’ях, відсутність індивідуального підходу до проблемної дитини в навчально-виховних закладах, вплив асоціальних груп. Соціально-педагогічна робота з правопорушниками має на меті запобігти поширенню правопорушень як соціального явища, їх негативним наслідкам, формуванню схильності до протиправної поведінки, створення умов для повернення до нормативного способу життя. Одним із напрямків такої роботи є профілактика правопорушень. Під профілактикою правопорушень серед неповнолітніх слід розуміти діяльність органів і служб у справах дітей, спеціальних установ для дітей, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також позитивний вплив на поведінку окремих дітей на території України, у її окремому регіоні, сім’ї, підприємстві, установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання. Необхідною умовою профілактики є комплексність та координація дій усіх суб’єктів профілактики на всіх рівнях. Тому слід відпрацювати чітку взаємодію всіх суб’єктів у напрямі профілактики правопорушень серед підлітків. Загалом запобіжна діяльність повинна мати системний характер. Однією із найактуальніших проблем по наданню профілактичної допомоги центрами соціальних служб – є

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments