Affordable Access

At være eller ikke være ... åben!

Authors
Publisher
JP/Politikens Hus A/S
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ledelse af erhvervspolitik Et ekspertinput fra Professor Anders Drejer, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet1. ”Ledelse af erhvervspolitik er i høj grad et spørgsmål om involvering og en- gagement af interessenter og de ressourcer, som de repræsenterer. På en arena med offentlige og private aktører bliver det i høj grad en forhandling eller dialog mellem partnerne, der skal skabe det afgørende engagement. Vi har for- bløffende lidt erfaring hermed, så mit råd er, at vi skal udfordre rammerne og arbej- de med de modeller for offentligt og privat samarbejde, vi har på dette område. Der er masser af frirum til nytænkning”, siger Professor Anders Drejer. Professor Anders Drejer har gennem en omfattende forskningskarriere arbejdet med innovation, strategi og ledelse både i private og offentlige organisationer. Gennem en omfattende produktion af artikler og bøger samt foredrag har Anders Drejer bl.a. fokuseret på innovation i det offentlige, senest med bogen ”Frugtbare Partnerskaber” om offentlig-privat partnerskab i praksis.  Med tanke for at den lokale erhvervspolitik kan ses ud fra et perspektiv om ledel- se af erhvervspolitik, hvordan kan en kommune gribe dette an, og kan vi tale om særlige ledelsesroller? Generelt kan kommunerne arbejde inden for tre forskellige roller, som tager afsæt i, at netop kommunen har en unik viden om lokalområdets behov og dynamik. På denne baggrund kan kommunerne:  Udvikle de politiske rammer og udfolde de rammer, der er givet dem gennem myndig- hedsrollen.  Udvikle en byprofil, som støtter op om den erhvervsmæssige styrke – styrkepositioner – og dermed bidrager til vækst.  Aktivt igangsætte lokale initiativer, som kan skabe en sammenhæng mellem lokale in- teressenter. Med hensyn til den sidste rolle er det en udfordring for kommunerne at gå ind på innovations- området – at være en aktiv part i forhold til at skabe vækst. Vejen frem må være at bygge

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F