Affordable Access

Noves dades territorials: la delimitació municipal de Catalunya

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL USO DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: LAS INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES Segon Congrés Català de Geografia. 29 – 31 de maig de 2008 595 NOVES DADES TERRITORIALS. LA DELIMITACIÓ MUNICIPAL A CATALUNYA Jaume Massó i Cartagena, Institut Cartogràfic de Catalunya Marc Torres i Saura, Institut Cartogràfic de Catalunya 1. Introducció La definició precisa dels termes municipals és imprescindible per organitzar, gestionar i planificar el nostre país, tan a nivell local com general de Catalunya. El municipi és l’entitat bàsica d’organització territorial de Catalunya. És a partir d’aquesta unitat bàsica que es constitueixen els ens administratius superiors. El terme municipal és el territori en el qual l’ajuntament exerceix les seves competències. Dues són les qüestions que afecten als nostres municipis en referència a la seva delimitació: - Avui, no coneixem amb precisió la delimitació oficial dels termes dels nostres municipis. Aquest fet provoca greus problemàtiques en la gestió i planificació del territori. - El territori és dinàmic, canvia. Les permanents actuacions de la societat sobre el territori (urbanitzacions, vials, etc.) provoquen transformacions geogràfiques. Aquesta realitat obliga a conèixer, mantenir i actualitzar els límits dels municipis del nostre país. Figura 1. Les diferències de traçat de tres bases cartogràfiques de límits evidencien els problemes entorn a la delimitació municipal. La Generalitat de Catalunya conscient de que les qüestions exposades afecten el funcionament dels municipis catalans i de la necessitat de generar informació geogràfica precisa, ha endegat dos projectes que conduiran a la generació final de noves i concretes delimitacions dels termes municipals de casa nostra: Segon Congrés Català de Geografia. 29 – 31 de maig de 2008 596 - Projecte Replantejaments. L’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) està treballant en la realització dels replantejaments to

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F