Affordable Access

Pristupi istraživanju tekstila i odijevanja u 19. stoljeću u kontinentalnoj Hrvatskoj

Authors
Publisher
Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Publication Date
Keywords
  • Istraživanja
  • Tekstil
  • Odijevanje
  • 19. Stoljeće
  • Hrvatska
  • Research
  • Textile
  • Clothing
  • 19Th Century
  • Croatia

Abstract

U 19. su se stoljeću stvarale i oblikovale, na temelju starijih zasada, ideje, pristupi i metode kojih se utjecaji dobrim dijelom osjećaju i u današnjim radovima s područja istraživanja tekstila i odijevanja u hrvatskoj etnologiji. Ovaj prilog upozorava na nekolicinu autora koji su životom i radom uglavnom bili povezani s kontinentalnom Hrvatskom, napose sa Slavonijom, u 19. stoljeću i na njihove pristupe u istraživanju tekstila i odijevanja. Uočeno je paralelno postojanje triju skupina autora i tri pristupa istraživanju tekstila i odijevanja. Prvoj skupini pripadaju zapisivači, uglavnom romantičari i prosvjetitelji Kajo Agjić (1805. - 1892.) i Mijat Stojanović (1818. - 1881.) koji su u zabavnom štivu, u putopisima i crticama iz narodnog života opisivali i tadašnje odijevanje i tekstilne proizvode. Drugoj skupini istraživača pripadaju pravnik i povjesničar prava Baltazar Bogišić (1834. - 1908.) i povjesničar umjetnosti i kulturni djelatnik Iso Kršnjavi (1845. - 1927.). Drugoj skupini istraživača tekstila pripada Milko Cepelić (1865. - 1920.) koji se i isključivo bavio tekstilom i odijevanjem. Ovaj istraživač odijevanje povezuje s dijalektom na određenom području. Takvim pristupom slijedi razmišljanja starijih autora iz 18. stoljeća, npr. Kollara, Katančića koji su povezivali određene skupine stanovništva s govornim karakteristikama na određenom području. Kršnjavi i Bogišić bave se tekstilom i odijevanjem sa svog gledišta i kroz prizmu svoje struke. Kršnjavi, kao povjesničar umjetnosti u skladu sa suvremenim teoretskim postavkama, istražuje podrijetlo ornamenata, u prvom redu tekstilnih, u određenim kulturama i razdobljima. Bogišić je kao pravnik i proučavatelj zadruge, obuhvatio društvenu ulogu tekstila, odijevanja i tekstilnih sprava u obitelji i u široj društvenoj zajednici.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments