Affordable Access

Cronologia històrica

Authors
Publisher
DCidob
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Fu nd ac ió n CI D O B - Ca lle E lis ab et s, 1 2 - 08 00 1 Ba rc el on a, E sp añ a - Te l. ( +3 4) 9 3 30 2 64 95 - F ax . (+ 34 ) 93 3 02 6 49 5 - in fo @ ci do b. or g dCIDOB 108. Nacions Unides, un model en qüestió. Cronologia històrica. 54 Cronologia històrica 1865 Fundació de la Unió Internacional de Telègrafs, una de les primeres organitzacions internacionals de cooperació entre estats en temes específics, i precursora de l’actual Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT); el 1874, es crea la Unió Postal Universal (UPU). Actualment, ambdues són agències especialitzades de l’ONU. 1899 Se celebra la Conferència Internacional de Pau a l’Haia, amb l’objectiu d’elaborar eines per a la resolució pacífica de les crisis, la prevenció de guerres i la definició dels codis de conducta en els conflictes. S’adopta la Convenció per a l’acord pacífic en les disputes internacionals i s’estableix el Tribunal Permanent d’Arbitri, el qual comença a treballar el 1902. 1919 Es crea la Lliga de Nacions sota el Tractat de Versalles. Concebuda durant la Primera Guerra Mundial, i precursora de l’ONU, la Lliga té com a objectiu la promoció de la cooperació internacional i l’assoliment de la pau i la seguretat. Com agència de la Lliga es crea l’Organització Internacional de Treball (OIT). La Lliga es dissol el 1946 en no haver estat capaç de prevenir la Segona Guerra Mundial. 1941 El 12 de juny, es reuneixen a Londres els representants de 14 països aliats i signen una declaració per treballar plegats amb els pobles lliures en la guerra i en la pau. El 14 d’agost, el president dels Estats Units, Franklin Delano Roosevelt, i el primer ministre del Regne Unit, Winston Churchill, signen la Carta de l’Atlàntic, un document amb un seguit de principis de col·laboració internacional per al manteniment de la pau i la seguretat. 1942 L’1 de gener, representants de 26 nacions aliades d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F