Affordable Access

Типологія метафори

Authors
Publisher
ЖДУ імені І.Франка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Pn Literature (General)
  • Pn0441 Literary History

Abstract

ВІКТОРІЯ МАРТЕНЮК Тема магістерської роботи: "Поліфункціональність метафори у прозі М. Коцюбинського" Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Білоус П.В. Типологія метафори «Українська літературна енциклопедія» подає таке визначення: «Метафора – троп, заснований на перенесенні за подібністю ознак і властивостей одного предмета, явища на інший. В основі метафори лежить здатність слова, при активізації різних граней його семантики, примножувати свою номінативну функцію. Наприклад: «Гашу над столом моїм // полум’я зблідлий листок» (В. Свідзінський) [3, с. 36]. Побутує тлумачення метафори як скороченого порівняння, проте в метафорі обидва плани смислової структури виступають у злитті, а не в окремішності, якою характеризується порівняння. При цьому ці ознаки зливаються в яскравий художній образ, створюючи неподільну єдність. На відміну від інших, поетичні метафори – це метафори, в яких переносність значення сприймається як несподіванка, як новизна, внаслідок чого поетична, індивідуально-авторська метафора набуває ознак контекстуального неологізму. Метафора цінна, насамперед, не тим, що вона підкреслює спільну ознаку, а тим, що показує нові відтінки, нові сторони, нові моменти. У метафорі пряме й переносне значення, різнорідні асоціації об’єднуються внутрішньо, і це зумовлює її образну новизну і цілісність. Реальні ознаки переплітаються з переносними, змішуються ознаки образу і значення, доповнюючи і збагачуючи одна одну. Втрачається ізольованість, відокремленість одного й іншого поняття – з’являється єдиний образ. Залежно від особливостей співвідношення зіставлюваних предметів виділяють (слідом за Аристотелем) чотири типи метафор, побудованих на: 1) заміщенні живого живим, наприклад: «Співає юний січовик.// Нічного степу вільний пташе...» (Ю. Дараган); 2) заміщенні неживого неживим: «Лилась пожежі вулканічна лава...» (Ліна Костенко); «Полиновий мед самоти» (Є. Маланюк); «Вже холод у душах г

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F